จุดเด่นของประกันอัคคีภัยจาก SCB

 • คุ้มครองที่อยู่อาศัย จากภัยต่อไปนี้ 
  1.  ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ระเบิด ภัยจากยวดยานพาหนะ ภัยจากอากาศยาน และภัยเนื่องจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม)
  2.  กลุ่มภัยธรรมชาติพื้นฐาน ได้แก่ ภัยจากลมพายุ น้ำท่วม แผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิดหรือคลื่นใต้น้ำหรือสึนามิ และลูกเห็บ 

 • สำหรับที่อยู่อาศัย สามารถเพิ่มความคุ้มครองกลุ่มภัยธรรมชาติส่วนเพิ่ม 10% แต่จ่ายเบี้ยเพิ่มเพียงเล็กน้อย
 • คุ้มครองหลักประกันสินเชื่อธุรกิจ (BB) จากภัยต่อไปนี้ คือ อัคคีภัยพื้นฐาน, ภัยพิเศษเพิ่มเติม และกลุ่มภัยธรรมชาติส่วนเพิ่ม         
 • คุ้มครองหลักประกันสินเชื่อธุรกิจ (SME) จากภัยต่อไปนี้ คือ อัคคีภัยพื้นฐาน และภัยพิเศษเพิ่มเติม 

 


 

 

 • รับประกันภัยโดย บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)

 • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้น

 • การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ของ บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)

 • ผู้ซื้อโปรดศึกษาและทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องข้อกำหนดการจ่ายผลประโยชน์ เงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ตามกรมธรรม์ ก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง

ความคุ้มครองของประกันอัคคีภัยจาก SCB

1. คุ้มครองที่อยู่อาศั จากภัยต่อไปนี้

1.1 ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ระเบิด ภัยจากยวดยานพาหนะ ภัยจากอากาศยาน และภัยเนื่องจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม) 

1.2 กลุ่มภัยธรรมชาติพื้นฐาน ได้แก่ ภัยจากลมพายุ น้ำท่วม แผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิดหรือคลื่นใต้น้ำหรือสึนามิ และลูกเห็บ


หมายเหตุ :

 • สำหรับที่อยู่อาศัย สามารถเพิ่มความคุ้มครองกลุ่มภัยธรรมชาติส่วนเพิ่ม 10% แต่จ่ายเบี้ยเพิ่มเพียงเล็กน้อย

 

2. คุ้มครองหลักประกันสินเชื่อธุรกิจ (BB) จากภัยต่อไปนี้ คือ อัคคีภัยพื้นฐาน, ภัยพิเศษเพิ่มเติม และกลุ่มภัยธรรมชาติส่วนเพิ่ม 

 • อัคคีภัยพื้นฐาน ได้แก่ ไฟไหม้ ฟ้าผ่า การระเบิดของแก๊สหุงต้ม
 • ภัยพิเศษเพิ่มเติม ได้แก่ ภัยจากระเบิด ภัยจากยวดยานพาหนะ ภัยจากอากาศยาน และภัยเนื่องจากน้ำ                 (ไม่รวมน้ำท่วม)
 • กลุ่มภัยธรรมชาติส่วนเพิ่ม ได้แก่ ภัยจากลมพายุ ภัยจากน้ำท่วม ภัยจากแผ่นดินไหว หรือภูเขาไฟระเบิด หรือคลื่นใต้น้ำ หรือสึนามิ และภัยจากลูกเห็บ 

        

3. คุ้มครองหลักประกันสินเชื่อธุรกิจ (SME) จากภัยต่อไปนี้ คือ อัคคีภัยพื้นฐาน และภัยพิเศษเพิ่มเติม  

 • อัคคีภัยพื้นฐาน ได้แก่ ไฟไหม้ ฟ้าผ่า การระเบิดของแก๊สหุงต้ม  
 • ภัยพิเศษเพิ่มเติม ได้แก่ ภัยจากระเบิด ภัยจากน้ำท่วม ภัยจากแผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิดหรือคลื่นใต้น้ำ หรือสึนามิ ภัยจากลมพายุ และภัยจากลูกเห็บ 

เงื่อนไขการรับประกัน

 
 1. สำหรับลูกค้าที่ขอสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย กับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เท่านั้น
 2. สงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันภัย กรณีเป็นสิ่งปลูกสร้างชั้น 3 (สร้างจากไม้ล้วน หรือสังกะสี) 
 3. แผนการประกันภัยนี้ สำหรับสถานที่เอาประกันภัยเป็นบ้านเพื่อการพักอาศัย และหลักประกันสินเชื่อธุรกิจ ที่อยู่ภายในอาณาเขตประเทศไทยเท่านั้น
 4. ค่าเบี้ยประกันภัย เป็นไปตามพิกัดอัตราเบี้ยของ คปภ.

ช่องทางการติดต่อ

โทรหาเรา

SCB พร้อมให้บริการคุณ 24 ชั่วโมงทุกวัน

0 2777 7777

ค้นหา SCB

พบกับบริการสาขา ตู้เอทีเอ็มใกล้เคียง หรือสะดวกที่สุด

ค้นหาเรา

ส่งข้อความหาเรา

ส่งข้อความหาเรา หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม

ส่งข้อความ