จุดเด่น

อุ่นใจ OPD เหมาจ่ายทั้งปี

OPD ครบทุกแผน เหมาจ่ายทั้งปี ไม่มีลิมิตต่อครั้ง ตามวงเงินสูงสุดของแผน

มั่นใจ IPD เหมาจ่ายไม่จุกจิก

IPD เหมาจ่ายครอบคลุม ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล

ดูแลโรคร้ายแรง และโรคร้ายเฉพาะเด็กเล็ก

ตรวจพบ 6 โรคร้าย* รับเงินก้อน และเพิ่มผลประโยชน์ค่าห้องเป็น 2 เท่า

ทั้งครอบคลุมการรักษากรณีพิเศษ

เปลี่ยนอวัยวะ ปลูกถ่ายไขกระดูก ค่าปรึกษาแพทย์แบบผู้ป่วยนอกสำหรับเด็กเล็ก**

เลือกจ่ายเบี้ยฯ น้อยลงได้

จ่ายค่าเบี้ยประกันลดลงด้วยแผนการมีส่วนร่วมจ่ายความรับผิดส่วนแรก (Deductible)

เหมาะกับใคร

  • คนที่ต้องการวางแผนการรักษาพยาบาลในระยะยาว คุ้มครองค่ารักษาแบบเหมาจ่าย
  • ผู้ที่มองหาความคุ้มครองในวงเงินสูงให้แก่บุตร เพื่อครอบคลุมการรักษา
  • อายุรับประกัน : 1 เดือน 1 วัน - 10 ปี (ต่ออายุได้ถึงอายุ 84 ปี)
  • คุ้มครอง : ถึงอายุ 85 ปี

 

*  6 โรคร้าย คือ 3 โรคร้ายแรงสำหรับผู้เอาประกันภัยทุกอายุ ได้แก่ (1) โรคมะเร็งระยะลุกลาม (2) โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน (3) โรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด และ 3 โรคร้ายเฉพาะเจาะจงในเด็กเล็กสำหรับผู้เอาประกันภัยอายุ 1 เดือน 1 วัน - 5 ปี ได้แก่ (4) โรคไข้เลือดออกเดงกีที่มีภาวะช็อก (5) โรคน้ำไขสันหลังคั่งในโพรงสมองซึ่งเกิดภายหลังและต้องใส่ท่อระบาย (6) โรคหอบหืดระดับรุนแรงมาก
 

** สำหรับผู้เอาประกันภัยอายุ 1 เดือน 1 วัน - 5 ปี บริษัทฯจะชดเชยเป็นจำนวนเงิน 80% ของค่าใช้จ่ายแต่ละรายการ ภายใต้ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก ตามเงื่อนไขที่กรมธรรม์กำหนด 

  • รับประกันชีวิตโดย บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
  • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้น
  • การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ของ บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
  • ผู้ซื้อโปรดศึกษาและทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องข้อกำหนดการจ่ายผลประโยชน์ เงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ตามกรมธรรม์ ก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง