จุดเด่น

OPD เหมาทั้งป่วยหนักป่วยเบา

OPD มีให้ครบทุกแผน เหมาจ่ายทั้งปี ไม่มีลิมิตต่อครั้ง ตามวงเงินสูงสุดของแผน

IPD เหมาจ่ายไม่จุกจิก

ครอบคลุม ค่าห้องสูง ไม่แยกค่าใช้จ่าย ค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล

ดูแลโรคร้ายเฉพาะเจาะจงในเด็ก

ตรวจพบ 6 โรคร้าย* รับเงินก้อน และเพิ่มค่าห้องเป็น 2 เท่า

ดูแลการรักษากรณีพิเศษ

เปลี่ยนอวัยวะ ปลูกถ่ายไขกระดูก ค่าปรึกษาแพทย์เพิ่มเติมสำหรับเด็กเล็ก**

เลือกจ่ายเบี้ยฯ น้อยลงได้

ด้วยแผนการมีส่วนร่วมจ่ายความรับผิดส่วนแรก (Deductible)

เหมาะกับใคร

  • คนที่ต้องการวางแผนการรักษาพยาบาลในระยะยาว คุ้มครองค่ารักษาแบบเหมาจ่าย
  • ผู้ที่มองหาความคุ้มครองในวงเงินสูงให้แก่บุตร เพื่อครอบคลุมการรักษา
  • อายุรับประกัน : 1 เดือน 1 วัน - 10 ปี (ต่ออายุได้ถึงอายุ 84 ปี)
  • คุ้มครอง : ถึงอายุ 85 ปี

สนใจปรึกษาเพิ่มเติม

แจ้งข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ธนาคารติดต่อกลับ

เมื่อท่านให้ข้อมูลข้างต้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของธนาคารติดต่อกลับ ท่านรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นของท่านจริงและยินยอมให้ธนาคารเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลข้างต้น ในการติดต่อท่านเพื่อให้คำปรึกษาทางการเงินและนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของธนาคารที่ท่านอาจจะสนใจ โปรดอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกาศ นโยบายความเป็นส่วนตัวของธนาคารอย่างละเอียดเพื่อเข้าใจถึงวิธีการที่ธนาคารเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและสิทธิของท่าน ที่นี่

ต้องการให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

 

*  6 โรคร้าย คือ 3 โรคร้ายแรงสำหรับผู้เอาประกันภัยทุกอายุ ได้แก่ (1) โรคมะเร็งระยะลุกลาม (2) โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน (3) โรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด และ 3 โรคร้ายเฉพาะเจาะจงในเด็กเล็กสำหรับผู้เอาประกันภัยอายุ 1 เดือน 1 วัน - 5 ปี ได้แก่ (4) โรคไข้เลือดออกเดงกีที่มีภาวะช็อก (5) โรคน้ำไขสันหลังคั่งในโพรงสมองซึ่งเกิดภายหลังและต้องใส่ท่อระบาย (6) โรคหอบหืดระดับรุนแรงมาก
 

** สำหรับผู้เอาประกันภัยอายุ 1 เดือน 1 วัน - 5 ปี บริษัทฯจะชดเชยเป็นจำนวนเงิน 80% ของค่าใช้จ่ายแต่ละรายการ ภายใต้ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก ตามเงื่อนไขที่กรมธรรม์กำหนด 

  • รับประกันชีวิตโดย บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
  • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้น
  • การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ของ บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
  • ผู้ซื้อโปรดศึกษาและทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องข้อกำหนดการจ่ายผลประโยชน์ เงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ตามกรมธรรม์ ก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง