ประกันภัยรถยนต์

คุ้มครอง ครอบคลุม อุ่นใจทุกการขับขี่

กดผ่านมือถือเท่านั้น

 

 

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1

ประกันรถยนต์ชั้น 1 คุ้มครอง คุ้มค่าสูงสุด

 

 • ประกันภัยรถยนต์ที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุม
 • คุ้มครองทั้งรถยนต์ที่เอาประกัน และรถยนต์คู่กรณี
 • คุ้มครองความเสียหายต่อชีวิต การบาดเจ็บของทั้งผู้ขับขี่ ผู้โดยสารในรถยนต์ที่เอาประกัน และในรถยนต์คู่กรณี
 • คุ้มครองทรัพย์สินของบุคคลภายนอกหากรถยนต์ที่เอาประกันทำให้เกิดความเสียหาย
 • คุ้มครองกรณีรถยนต์ที่เอาประกันภัยเสียหายจากไฟไหม้ น้ำท่วม และการถูกโจรกรรม
 • บริการเสริมเช่น Roadside Assistance หรือ รถใช้ระหว่างซ่อม หรือ ค่าพาหนะกรณีรถยนต์เข้าซ่อมที่อู่หรือศูนย์
 • ยืดหยุ่นความคุ้มครองตามการใช้งานจริงด้วยประกันรถยนต์ตามไมล์ หรือเลือกได้แบบเปิดปิดขณะใช้รถยนต์

 

ความคุ้มครองหลักของประกันรถยนต์ชั้น 1

กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 เป็นการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองมากกว่าการประกันภัยรถยนต์ ประเภทอื่นๆ โดยมีความคุ้มครองหลักครบทั้ง 4 ประเภท

 

คุ้มครองชีวิต

คุ้มครองความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก รวมถึงผู้ขับขี่และผู้โดยสารในรถยนต์คันที่เอาประกันภัย

คุ้มครองทรัพย์สิน

คุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

คุ้มครองรถยนต์

คุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์

คุ้มครองจากเหตุการณ์ไม่คาดฝัน

คุ้มครองการสูญหายและไฟไหม้สำหรับตัวรถยนต์ที่เอาประกันภัย

 

 

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2+ (2 พลัส)

ความคุ้มครองหลักของประกันภัยรถยนต์ชั้น 2+ (2 พลัส)

แบบประกันรถยนต์ชั้น 2+ (2 พลัส) ให้ความคุ้มครองรับผิดชอบต่อความเสียหายแบบประกันภัยชั้น 2 แต่เพิ่มความรับผิดต่อความเสียหายต่อตัวรถยนต์คันที่เอาประกันภัย กรณีที่ชนกับยานพาหนะทางบกเท่านั้น และต้องมีคู่กรณี โดยให้ความคุ้มครอง ดังนี้

คุ้มครองชีวิต

คุ้มครองความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก รวมถึงผู้ขับขี่และผู้โดยสารในรถยนต์คันที่เอาประกันภัย

คุ้มครองรถยนต์

คุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์คันที่เอาประกันภัย กรณีชนกับยานพาหนะทางบก

คุ้มครองจากเหตุการณ์ไม่คาดฝัน

คุ้มครองการสูญหายและไฟไหม้สำหรับตัวรถยนต์ที่เอาประกันภัย

 

 

ประกันรถยนต์ชั้น 2

ประกันรถยนต์ชั้น 2 คุ้มครอง คุ้มค่า

 • คุ้มครองการสูญหายและไฟไหม้สำหรับตัวรถยนต์ที่เอาประกันภัย
 • คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลของผู้ขับขี่และผู้โดยสาร ทั้งรถยนต์ที่เอาประกันภัย และรถยนต์คู่กรณี
 • คุ้มครองความเสียหายรถยนต์คู่กรณี

 

ความคุ้มครองหลักของประกันรถยนต์ชั้น 2

กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 2 เป็นการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองใกล้เคียงกับการประกันภัย รถยนต์ประเภท 1 แตกต่างเพียงไม่มีความคุ้มครอง ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับตัวรถยนต์ ดังนี้

คุ้มครองชีวิต

คุ้มครองความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก รวมถึงผู้ขับขี่และผู้โดยสารในรถยนต์คันที่เอาประกันภัย

คุ้มครองทรัพย์สิน

คุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

คุ้มครองจากเหตุการณ์ไม่คาดฝัน

คุ้มครองการสูญหายและไฟไหม้สำหรับตัวรถยนต์ที่เอาประกันภัย

 

 

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3+ (3 พลัส)

(กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 5) คุ้มครองภัยเฉพาะ

 • คุ้มครองรถยนต์ที่เอาประกันในกรณีเกิดอุบัติเหตุที่มีคู่กรณี
 • คุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์คู่กรณี
 • คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลของผู้ขับขี่และผู้โดยสาร ทั้งรถยนต์ที่เอาประกันภัย และรถยนต์คู่กรณี

* ต้องชนกับยานพาหนะทางบกเท่านั้น
* ต้องมีคู่กรณี ถ้าชนแล้วหนี หาพยานหลักฐานไม่ได้ จะไม่ได้รับความคุ้มครอง


ความคุ้มครองหลักของประกันภัยรถยนต์ชั้น 3+ (3 พลัส)

แบบประกันรถยนต์ชั้น 3+ (3 พลัส) ให้ความคุ้มครองรับผิดชอบต่อความเสียหายแบบประกันภัยชั้น 3 แต่เพิ่มความรับผิดต่อความเสียหายต่อตัวรถยนต์คันที่เอาประกันภัย กรณีที่ชนกับยานพาหนะ ทางบกเท่านั้น และต้องมีคู่กรณี โดยให้ความคุ้มครอง ดังนี้

คุ้มครองชีวิต

คุ้มครองความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก รวมถึงผู้ขับขี่และผู้โดยสารในรถยนต์คันที่เอาประกันภัย

คุ้มครองทรัพย์สิน

คุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

 

 

ประกันรถยนต์ชั้น 3

ประกันรถยนต์ชั้น 3 คุ้มครอง คุ้มค่า

 • เหมาะสำหรับรถยนต์ที่มีอายุเกิน 10 ปีขึ้นไป
 • คุ้มครองความเสียหายที่เกิดกับรถยนต์คู่กรณี
 • คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลของผู้ขับขี่และผู้โดยสาร ทั้งรถยนต์ที่เอาประกันภัย และรถยนต์คู่กรณี

ความคุ้มครองหลักของประกันรถยนต์ชั้น 3

กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 เป็นการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองน้อยกว่าการประกันภัยรถยนต์ ประเภท 1 และประเภท 2 โดยบริษัทประกันภัยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก ดังนี้

คุ้มครองชีวิต

คุ้มครองความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก รวมถึงผู้ขับขี่และผู้โดยสารในรถยนต์คันที่เอาประกันภัย

คุ้มครองทรัพย์สิน

คุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
 

เงื่อนไข

เงื่อนไขการรับประกันภัย

 • รับประกันภัยเฉพาะรถยนต์ส่วนบุคคลที่ไม่ใช้รับจ้างหรือให้เช่า
 • รับประกันภัยเฉพาะรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง (เก๋ง), รถบรรทุกส่วนบุคคลไม่เกิน 4 ตัน (รถปิคอัพ)
 • คุ้มครองอุปกรณ์ตกแต่งหรือสิ่งที่ติดตั้งมากับรถยนต์ตามมาตรฐานโดยโรงงานประกอบ หรือศูนย์จำหน่ายรถยนต์
 • ไม่รับประกันภัยรถรับจ้าง, รถสปอร์ต, รถแต่งซิ่ง, รถติดไซเรน, รถรับจ้างสาธารณะ หรือรถที่มีการดัดแปลงสภาพทุกชนิด
 • สงวนสิทธิ์ในการตรวจสภาพรถก่อนการรับประกันภัย สำหรับรถยนต์ที่ทำประกันภัยประเภท 1
 • ไม่คุ้มครองอุปกรณ์ตกแต่ง เคฟล่า คาร์บอน สติกเกอร์ เกจวัดรอบ หมุดลากจูง แร๊ปสีรถยนต์ เคลือบแก้ว
 • ราคานี้รวมภาษีอากรแสตมป์แล้ว
 • การพิจารณารับประกันภัยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการรับประกันของบริษัทประกันภัย
 • ความคุ้มครองและข้อยกเว้นต่างๆ เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย

 

เงื่อนไขทั่วไป

 • เงื่อนไข ผลประโยชน์และความคุ้มครองเป็นไปตามที่กรมธรรม์ และบริษัทประกันภัย กำหนด
 • ลูกค้าสามารถซื้อประกันได้ด้วยตนเองผ่านแอป SCB EASY
 • ธนาคารเป็นเพียงผู้ให้บริการระบบแอป SCB EASY เท่านั้น  สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับแอป SCB EASY ติดต่อ SCB Call Center โทร. 02-777-7777
 • รับประกันภัยโดย บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) โทร. 1231, บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) โทร 1736, บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) โทร. 1291, บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) โทร. 1557, บริษัท คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 0 2257 8000
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียด ความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • บริษัท ไทยพาณิชย์ โพรเทค จำกัด เป็นเพียงนายหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำสัญญาประกันภัยเท่านั้น โทร. 1314

 

เช็กเบี้ยประกันรถยนต์จากบริษัทประกันชั้นนำผ่านแอป SCB EASY

เปรียบเทียบ ราคาประกันรถยนต์ที่ดีที่สุด และเหมาะสมสำหรับคุณ

 

 
กดผ่านมือถือเท่านั้น

ช่องทางการติดต่อ

โทรหาเรา

SCB พร้อมให้บริการคุณ 24 ชั่วโมงทุกวัน

0 2777 7777

ค้นหา SCB

พบกับบริการสาขา ตู้เอทีเอ็มใกล้เคียง หรือสะดวกที่สุด

ค้นหาเรา

ส่งข้อความหาเรา

ส่งข้อความหาเรา หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม

ส่งข้อความ