ประกันอัคคีภัยบ้าน และทรัพย์สิน

คุ้มครองความเสียหายทั้งตัวบ้าน/อาคาร และ ทรัพย์สินภายในบ้าน

กดผ่านมือถือเท่านั้น


จุดเด่นผลิตภัณฑ์ประกันอัคคีภัยบ้าน และทรัพย์สิน

คุ้มครอง

คุ้มครอง

บ้าน/อาคารและทรัพย์สินในบ้านเสียหายจากอัคคีภัย และภัยธรรมชาติ

มีค่าเช่าที่พักชั่วคราว

มีค่าเช่าที่พักชั่วคราว

 หากบ้าน/อาคารได้รับ ความเสียหายจากอัคคีภัย และภัยธรรมชาติ จ่ายตามจริงไม่เกินวันละ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท ต่อปี

คุ้มครองการโจรกรรม

คุ้มครองการโจรกรรม

 สูงสุดไม่เกิน 20,000 บาทต่อปี

เลือกระยะเวลา

เลือกระยะเวลา

คุ้มครองได้หลากหลายตามไลฟ์สไตล์  30 วัน / 1 ปี / 2 ปี / 3 ปี

 

 

ความคุ้มครองเบื้องต้น

 คุ้มครองไฟไหม้ ฟ้าผ่า ระเบิด การเฉี่ยวชนของยานพาหนะ อากาศยาน ความเสียหายจากนํ้า (ไม่รวมนํ้าท่วม)

 เพิ่มความคุ้มครองให้เพื่อนร่วมทริปของคุณ กับค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ รวมถึงกรณีเกิดเหตุไม่คาดฝัน

 คุ้มครองค่าเช่าที่พักชั่วคราว หากบ้าน/อาคารได้รับความเสียหายจากภัยที่คุ้มครอง ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ (สำหรับแผนประกันบ้าน/อาคาร และ บ้านและทรัพย์สินภายในบ้าน)

 คุ้มครองทรัพย์สินในบ้านเสียหายจากการลักทรัพย์ ที่ปรากฏร่องรอยงัดแงะ, การชิงทรัพย์ หรือปล้นทรัพย์ (สำหรับแผนประกันทรัพย์สินภายในบ้าน และ บ้านและทรัพย์สินภายในบ้าน) 

เงื่อนไขการรับประกันภัย

 • สำหรับบ้านเพื่อการอยู่อาศัยเท่านั้น
 • สำหรับบ้านสร้างจากคอนกรีตล้วนเท่านั้น
 • คำจำกัดความของทรัพย์สินที่เอาประกันภัย ได้แก่
  • ตัวอาคาร หมายถึง ตัวอาคาร ของบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ บ้านแฝด ตึกแถว สำหรับอยู่อาศัย โรงรถ และ อาคารย่อย เช่น เรือนคนรับใช้ เรือนครัว กำแพง รั้ว ประตู รวมทั้งส่วนปรับปรุงต่อเติม ยกเว้นฐานรากเป็นต้น
  • ทรัพย์สินภายในอาคาร หมายถึง เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่ง สิ่งติดตั้ง ตรึงตรา เครื่องมือเครื่องใช้ภายในบ้าน เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ ไฟฟ้าภายในบ้าน เครื่องดนตรี เครื่องเสียง เครื่องครัว เครื่องนุ่งห่ม และทรัพย์สินอื่นๆ (ที่มิได้ระบุยกเว้นอยู่ในกรมธรรม์) เพื่อการอยู่อาศัย
 • การชดใช้ความเสียหายเป็นการชดใช้ตามมูลค่าทรัพย์สินที่เป็นของใหม่ ณ เวลาและสถานที่เกิดความเสียหาย (Replacement Value) และไม่เกินทุนประกันภัยที่ระบุไว้
 • •การเลือกทำทุนประกันภัยควรทำทุนประกันภัยตามมูลค่าที่แท้จริง หรือไม่ต่ำกว่า 70% ของมูลค่าที่แท้จริง โดยการเลือกทุนประกันภัยจะพิจารณาจากมูลค่าของอาคารและทรัพย์สินภายในอาคาร
  ในกรณีที่ทำประกันภัยต่ำกว่า 70% ของมูลค่าที่แท้จริง ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับภาระเข้าร่วมเฉลี่ยความเสียหายจากการทำประกันภัยต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริง เช่น บ้าน / อาคาร มูลค่า 5,000,000 บาท ทำประกันภัย 2,500,000 บาท (ทำประกันภัยที่ 50% ของมูลค่าที่แท้จริง) หากเกิดความเสียหายตามความคุ้มครอง 1,000,000 บาท บริษัทฯ จะชดใช้ค่าสินไหมเพียง 500,000 บาท (50% ของมูลค่าความเสียหาย)
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับประกันภัย 1 กรมธรรม์ต่อบ้าน 1 หลัง/คูหา

 

เงื่อนไขทั่วไป

 • เงื่อนไข ผลประโยชน์และความคุ้มครองเป็นไปตามที่กรมธรรม์ และบริษัทประกันภัย กำหนด
 • ลูกค้าสามารถซื้อประกันได้ด้วยตนเองผ่านแอป SCB EASY
 • ธนาคารเป็นเพียงผู้ให้บริการระบบแอป SCB EASY เท่านั้น  สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับแอป SCB EASY ติดต่อ SCB Call Center โทร. 02-777-7777
 • รับประกันภัยโดย บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) โทร. 1291
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียด ความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • บริษัท ไทยพาณิชย์ โพรเทค จำกัด เป็นเพียงนายหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำสัญญาประกันภัยเท่านั้น โทร. 1314

 

ช่องทางการติดต่อ

โทรหาเรา

SCB พร้อมให้บริการคุณ 24 ชั่วโมงทุกวัน

0 2777 7777

ค้นหา SCB

พบกับบริการสาขา ตู้เอทีเอ็มใกล้เคียง หรือสะดวกที่สุด

ค้นหาเรา

ส่งข้อความหาเรา

ส่งข้อความหาเรา หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม

ส่งข้อความ