ประกันโรคหลอดเลือดสมอง อีซี่ อี-สโตรค

พร้อมดูแลคุณเต็มที่ ตรวจพบรับเงินก้อนสูงสุด 2,000,000 บาท

กดผ่านมือถือเท่านั้น

 

จุดเด่นผลิตภัณฑ์ประกันกลุ่มโรคหลอดเลือดสมอง อีซี่ อี-สโตรค

คุ้มครองกลุ่มโรคเกี่ยวกับสมองและระบบประสาท

หมดกังวล ให้ความคุ้มครองโรคเกี่ยวกับสมองและระบบประสาทแม้เป็นระยะเริ่มต้น ให้คุณอุ่นใจว่ามีเงินสำรองไม่ว่าจะไว้ใช้รักษาตัว หรือแบ่งมาใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน

จ่ายผลประโยชน์เป็นเงินก้อน

เมื่อตรวจเป็นโรคเกี่ยวกับสมองและระบบประสาท รับเงินก้อนตามแผนความคุ้มครองที่เลือก 500,000 บาท / 1,000,000 บาท / 2,000,000 บาท

จ่ายเบี้ยประกันคงที่ตลอด 5 ปี

เบี้ยประกันคุ้มค่า คงที่ 5 ปี อายุรับประกันภัย 20-60 ปี

แบบประกันออนไลน์

คลิกสมัครออนไลน์ง่ายๆ เพียงตอบคำถามสุขภาพ* รับความคุ้มครองทันทีที่ชำระเงินสำเร็จ

ลดหย่อนภาษีได้

ค่าเบี้ยประกันบางส่วนสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ตามเงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนด
  

 • รับประกันภัยโดย บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

 • การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ของ บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

 • ผู้ซื้อโปรดศึกษาและทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องข้อกำหนดการจ่ายผลประโยชน์ เงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ตามกรมธรรม์ ก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง

เงื่อนไข

เงื่อนไขการรับประกันภัย

 • อายุรับประกันภัย 20 – 60 ปี
 • ระยะเวลาคุ้มครอง 5 ปี
 • ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 5 ปี (ค่าเบี้ยประกันคงที่ตลอด 5 ปี)
 • ผลประโยชน์ความคุ้มครองโรคเกี่ยวกับสมองและระบบประสาท 500,000 บาท, 1,000,000 บาท, 2,000,000 บาท
 • ลูกค้าสามารถซื้อประกันกลุ่มโรคหลอดเลือดสมอง อีซี่ อี-สโตรค 2,000,000 บาทต่อราย
 • ท่านสามารถใช้สิทธิยกเลิกกรมธรรม์ (Free look period) ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับกรมธรรม์ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
 • บริษัทอาจจะปฏิเสธการจ่ายเงินตามกรมธรรม์ หากผู้เอาประกันได้รับการวินิจฉัยว่า เป็นโรคตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์อันเป็นผลมาจากสาเหตุ หรือเกิดขึ้นในระยะเวลาต่อไปนี้ เช่น
          -  กรณีเจ็บป่วยด้วยโรคเกี่ยวกับสมองและระบบประสาท ซึ่งเกิดขึ้นโดยทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งหมดหรือบางส่วน อันเนื่องมาจากสาเหตุความผิดปกติซึ่งแพทย์ยืนยันและมีหลักฐานชัดเจนว่าเกี่ยวข้องกับโรคเกี่ยวกับสมองและระบบประสาท ที่เกิดขึ้นก่อนวันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม
         - ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (waiting period) หมายถึง การเจ็บป่วยด้วยโรคเกี่ยวกับสมองและระบบประสาท ที่เกิดขึ้นภายใน 90 วันนับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม

 • กรณีไม่คุ้มครอง
         -  ไม่เปิดเผยข้อมูลจริง หรือให้ข้อมูลเท็จ บริษัทฯ จะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปี ขณะผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่ นับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือ วันที่บริษัทฯ อนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัย (เฉพาะส่วนที่เพิ่ม)
         -  ฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือ วันที่บริษัทฯ อนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัย (เฉพาะส่วนที่เพิ่ม)
         -  ถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตาย

 

เงื่อนไขทั่วไป

 •  * การแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัย หรือพิจารณาจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย
 • เงื่อนไข ผลประโยชน์และความคุ้มครองเป็นไปตามที่กรมธรรม์ และบริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กำหนด
 • ลูกค้าสามารถซื้อประกันได้ด้วยตนเองผ่านแอป SCB EASY
 • ธนาคารเป็นเพียงผู้ให้บริการระบบแอป SCB EASY เท่านั้น  สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับแอป SCB EASY ติดต่อ SCB Call Center โทร. 02-777-7777
 • รับประกันภัยโดย บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับความคุ้มครอง และการเคลมสินไหมทดแทน กรุณาติดต่อ ศูนย์บริการลูกค้าเอฟดับบลิวดี โทร. 1351 (ทุกวัน เวลา 8.00 – 20.00 น.) หรือ fwd.co.th
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียด ความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • บริษัท ไทยพาณิชย์ โพรเทค จำกัด เป็นเพียงนายหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำสัญญาประกันภัยเท่านั้น โทร. 1314

ช่องทางการติดต่อ

โทรหาเรา

SCB พร้อมให้บริการคุณ 24 ชั่วโมงทุกวัน

0 2777 7777

ค้นหา SCB

พบกับบริการสาขา ตู้เอทีเอ็มใกล้เคียง หรือสะดวกที่สุด

ค้นหาเรา

ส่งข้อความหาเรา

ส่งข้อความหาเรา หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม

ส่งข้อความ