จุดเด่น

คุ้มครองชีวิต 300%

คุ้มครองชีวิต 300%

รับความคุ้มครองชีวิต 300%* ตลอดสัญญา และเพิ่มความคุ้มครองอุบัติเหตุอีก 300%* ในช่วงระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย
การันตีเงินคืนทุก 3 ปี

การันตีเงินคืนทุก 3 ปี

รับเงินคืน 10%* ทุก 3 ปี


 

  • รับประกันชีวิตโดย บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ธนาคารฯ เป็นเพียงนายหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้น

  • การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ของบริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

  • ผู้ซื้อโปรดศึกษาและทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องข้อกำหนดการจ่ายผลประโยชน์ เงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ตามกรมธรรม์ ก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง

คุณสมบัติและเงื่อนไขการสมัคร

คุณสมบัติและเงื่อนไขในการสมัคร

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง