ส่องรูปแบบหลอกดูดเงินในบัญชี

เมื่อมิจฉาชีพออกล่าเหยื่อ มักจะใช้หลักจิตวิทยาในการโน้มน้าวให้เชื่อ โดยอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรัฐ หรือองค์กรต่าง ๆ เพื่อให้ผู้รับสารทำตามอุบายที่วางไว้ ภายในเวลาที่จำกัด หรือล่อด้วยผลตอบแทนที่ต้องรีบตัดสินใจ เพื่อกระตุ้นให้เหยื่อรีบทำตาม โดยขาดการคิดให้รอบคอบ


หนึ่งในวิธีการที่มิจฉาชีพนิยมใช้ก็คือ การหลอกขอข้อมูล และให้ติดตั้งแอปพลิเคชันปลอม จากนั้นก็เข้าควบคุมโทรศัพท์มือถือของเหยื่อจากระยะไกล แล้วทำการโอนเงินของเหยื่อออกมาอย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องเห็นหน้าหรือเจอตัวกัน

 

รูปแบบการหลอกดูดเงินในบัญชี มีขั้นตอนหลัก ๆ ดังนี้

  1. ติดต่อเข้ามาหาเหยื่อโดยอ้างเป็นหน่วยงานรัฐ หรือองค์กรต่าง ๆ  เช่น กรมสรรพากร กรมที่ดิน กรมบัญชีกลาง กรมบังคับคดี การไฟฟ้า การประปา สถาบันการเงิน สำนักงานตำรวจ สายการบิน ศูนย์บัตรเครดิต เป็นต้น
  2. มิจฉาชีพมักจะบอก ชื่อ หรือข้อมูลเบื้องต้นของเหยื่อได้ถูกต้อง เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ และทำให้เกิดการหลงเชื่อ
  3. จากนั้นมิจฉาชีพจะหลอกขอข้อมูลที่จำเป็นอื่น ๆ เพิ่มเติม โดยให้เหยื่อเพิ่มเพื่อนใน LINE เพื่อแชตคุยส่วนตัว
  4. อาจจะมีการส่งลิงก์ให้คลิก หรือส่งไฟล์มาให้เหยื่อดาวน์โหลด เพื่อติดตั้งแอปพลิเคชันที่มิจฉาชีพเตรียมไว้สำหรับการเข้าควบคุมอุปกรณ์มือถือ โดยแอปพลิเคชันที่ให้ติดตั้ง มักจะเป็นแอปปลอมที่ใช้ชื่อตามหน่วยงานที่นำมาแอบอ้าง หรืออาจส่งลิงก์ให้ไปดาวน์โหลดแอปควบคุมมือถือโดยตรงเลยก็ได้ แล้วแต่กลวิธีของมิจฉาชีพแต่ละขบวนการ
  5. หลังจากที่เหยื่อติดตั้งแอปพลิเคชันตามคำกล่าวอ้างเรียบร้อยแล้ว มิจฉาชีพจะหลอกให้กรอกข้อมูลสำคัญต่าง ๆ เพิ่มเติม รวมถึงสแกนใบหน้าเพื่อยืนยันตัวตน ซึ่งข้อมูลที่เราให้ไป หรือกดส่งไปในขั้นตอนนี้ จะเป็นเหมือนการอนุญาตให้มิจฉาชีพสวมรอยเข้ามาทำธุรกรรมในนามเหยื่อได้ทันที
  6. โทรศัพท์มือถือของเหยื่อก็จะถูกล็อก มิจฉาชีพจะเข้ามาถอนเงินในบัญชีของเหยื่อออกไปทันที ซึ่งกว่าเหยื่อจะรู้ตัว เงินก็ถูกย้ายออกไปตามบัญชีม้าต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว
  7. มิจฉาชีพจะนำข้อมูลส่วนตัวของเหยื่อมาเก็บไว้เพื่อหลอกลวงในรูปแบบอื่น ๆ ต่อไป

 

เราสามารถป้องกันตนเอง และคนใกล้ตัวไม่ให้ตกเป็นเหยื่อด้วยการไม่หลงเชื่ออะไรง่าย ๆ หากไม่แน่ใจให้สอบถามไปที่เบอร์สายด่วนของหน่วยงานนั้น ๆ ที่เราเคยใช้บริการอยู่โดยตรง ซึ่งโดยปกติแล้ว หน่วยงาน หรือองค์กรต่าง ๆ หากมีเรื่องสำคัญที่เกี่ยวข้อง หรือมีผลกระทบต่อลูกค้า ประชาชน จะมีการประกาศแจ้งเป็นทางการบนเว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดียของหน่วยงานั้น ๆ ล่วงหน้า และจะมีระยะเวลาให้เตรียมตัว หรือดำเนินการอย่างน้อยเป็นหลักเดือนขึ้นไป จะไม่มีบริการติดต่อเข้ามาเสนอให้บริการ โดยแชตคุยเป็นการส่วนตัวเด็ดขาด


หากใครเกิดพลาดท่าตกเป็นเหยื่อ ให้รีบติดต่อธนาคารที่เรามีบัญชีอยู่เพื่ออายัดบัญชีให้เร็วที่สุด สำหรับลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์ สามารถแจ้งเหตุภัยทางการเงินได้ที่ โทร 02-777-7575 ตลอด 24 ชั่วโมง