คู่มือภัยออนไลน์ 101 : ประเภทการหลอกลวง และบทลงโทษ

คู่มือฉบับออนไลน์ที่รวบรวมประเภทการหลอกลวงบนโลกออนไลน์ที่คนไทยมักตกเป็นเหยื่อ พร้อมบทลงโทษ หากจะเอาผิดคนที่หลอกลวงเราให้ถึงที่สุด

หลอกว่าเป็น ‘เจ้าหน้าที่/หน่วยงาน’

วิธีการ : แอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่าง ๆ สร้างสถานการณ์เพื่อขอข้อมูลส่วนตัว รหัสธนาคาร และเอาทรัพย์สินไป

ความผิด ตาม พ.ร.บ.คอมฯ มาตรา 14

 • ประชาชนจำนวนมากเสียหาย จำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
 • บุคคลใดบุคคลหนึ่งเสียหาย (ยอมความได้) จำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ


ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ฉ้อโกงโดยแสดงตนเป็นเจ้าพนักงาน

 • กระทำต่อบุคคลเดียว มาตรา 342 จำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 
 • กระทำต่อประชาชน มาตรา 343 วรรคสอง ระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 6 เดือนถึง 7 ปี และปรับตั้งแต่ 10,000-140,000 บาท

หลอกว่าเป็น ‘ดารา’

วิธีการ : อ้างว่าเป็นศิลปิน / ผู้มีชื่อเสียง หลอกลวงเอาทรัพย์สิน หรือสิ่งของ

ความผิด ตาม พ.ร.บ.คอมฯ มาตรา 14

 • ประชาชนจำนวนมากเสียหาย จำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
 • บุคคลใดบุคคลหนึ่งเสียหาย (ยอมความได้) จำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ฐานฉ้อโกงโดยอ้างว่าเป็นดาราฯ

 • กระทำต่อบุคคลเดียว มาตรา 342 จำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 
 • กระทำต่อประชาชน มาตรา 343 วรรคสอง ระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 6 เดือนถึง 7 ปี และปรับตั้งแต่ 10,000-140,000 บาท

หลอกให้ ‘รัก’

วิธีการ : ใช้ภาพ และ ข้อมูลของบุคคลอื่น หลอกให้รักอ้างว่าจะซื้อของ ให้เงิน ตอบแทนภายหลัง แต่มีเงื่อนไขให้มอบเงินให้ก่อนด้วยเหตุผลต่าง ๆ

ความผิด ตาม พ.ร.บ.คอมฯ มาตรา 14

 • ประชาชนจำนวนมากเสียหาย จำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
 • บุคคลใดบุคคลหนึ่งเสียหาย (ยอมความได้) จำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ


ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ฐานฉ้อโกงโดยแสดงตนเป็นคนอื่นฯ

 • กระทำต่อบุคคลเดียว มาตรา 342 จำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
 • กระทำต่อประชาชน มาตรา 343 วรรคสอง ระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 6 เดือนถึง 7 ปี และปรับตั้งแต่ 10,000-140,000 บาท

หลอก ‘ขายสินค้า’

วิธีการ : หลอกลวงทำให้ผู้ซื้อหลงเชื่อคุณภาพ แหล่งกำเนิด หรือ ปริมาณที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง

ความผิด ตาม พ.ร.บ.คอมฯ มาตรา 14

 • ประชาชนจำนวนมากเสียหาย จำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
 • บุคคลหนึ่งเสียหาย (ยอมความได้) จำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ


ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ฐานฉ้อโกง

 • กระทำต่อบุคคลเดียว มาตรา 341 จำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
 • กระทำต่อประชาชน มาตรา 343 วรรคแรก จำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ


ที่มา : พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 มาตรา 14 (1) & ประมวลกฎหมายอาญา และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง