บริการโอนเงิน

 
        โอนเงินได้สะดวกทุกที่ทุกเวลาด้วยขั้นตอนง่ายๆไม่กี่เสต็ป
  • บริการโอนเงินระหว่างบัญชีไทยพานิชย์ของผู้ใช้เอง
  • บริการโอนเงินให้บัญชีไทยพาณิชย์ของบุคคลอื่น
  • บริการโอนเงินต่างธนาคาร
    • แบบทันที (ตลอด 24 ชัวโมง)
    • แบบเร่งด่วน (เงินเข้าบัญชีภายใน 1 วันทำการ)
  • บริการโอนเงินพร้อมเพย์

 

 

ค่าธรรมเนียม

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมต่างๆ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

* ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงวงเงินโอนได้ตามที่ต้องการ ผ่านสาขาทั่วประเทศ, Easy Net และ Easy Application สูงสุดไม่เกิน 5,000,000 บาทต่อวันสำหรับการโอนบัญชีบุคคลอื่นภายในไทยพาณิชย์ และ วงเงินการโอนเงินไปบัญชีต่างธนาคารสูงสุดไม่เกิน 2,000,000 บาทต่อวัน

**อาจมีหน่วยงานและร้านค้าบางแห่งที่มีการให้ลูกค้าเป็นผู้จ่ายค่าธรรมเนียมในการชำระค่าสินค้าและบริการ อาทิ การไฟฟ้านครหลวง ฯลฯ ซึ่งขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างธนาคารและร้านค้าแต่ละแห่ง