จัดการเช็คสำหรับลูกค้า SME

 


ตรวจสอบสถานะเช็ค

 

 

1. เลือกเมนู “ไปยังโปรไฟล์ธุรกิจ”

 

 

 

2. เลือกเมนู "ธุรกรรมเพื่อธุรกิจ"

 

 

 

3. เลือก "จัดการเช็ค"

 

 

 

4. เลือก "ตรวจสอบสถานะเช็ค"

 

 

 

5. ตรวจสอบสถานะเช็คขารับ หรือขาจ่ายและสามารถดูรายละเอียดเช็คแต่ละรายการ

 

สั่งซื้อสมุดเช็ค

 

 

1. เลือกเมนู “ไปยังโปรไฟล์ธุรกิจ”

 

 

 

2. เลือกเมนู "ธุรกรรมเพื่อธุรกิจ"

 

 

 

3. เลือก "จัดการเช็ค"

 

 

 

4. เลือก "สั่งซื้อสมุดเช็ค"

 

 

 

5. เลือกบัญชีและจำนวนสมุดเช็คและกดปุ่ม “ตรวจสอบข้อมูล”

 

 

 

6. ตรวจสอบรายละเอียดและกดปุ่ม “ยืนยัน”

 

เปิดใช้งานสมุดเช็ค

 

 

1. เลือกเมนู “ไปยังโปรไฟล์ธุรกิจ”

 

 

 

2. เลือกเมนู "ธุรกรรมเพื่อธุรกิจ"

 

 

 

3. เลือก "จัดการเช็ค"

 

 

 

4. เลือก "เปิดใช้งานสมุดเช็ค"

 

 

 

5. เลือกบัญชีที่ต้องการ และใส่หมายเลขเช็ค และกดปุ่ม “ตรวจสอบข้อมูล”

 

 

6. ตรวจสอบรายละเอียดและกดปุ่ม “ยืนยัน”

 

อายัดเช็ค

 

 

1. เลือกเมนู “ไปยังโปรไฟล์ธุรกิจ”

 

 

 

2. เลือกเมนู "ธุรกรรมเพื่อธุรกิจ"

 

 

 

3. เลือก "จัดการเช็ค"

 

 

 

4. เลือก "อายัดเช็ค"

 

 

 

5. เลือกบัญชีที่ต้องการ และใส่หมายเลขเช็ค และกดปุ่ม “ตรวจสอบข้อมูล”

 

 

 

6. ตรวจสอบรายละเอียดและกด “ยืนยัน”