รายละเอียดการขอใช้บริการ SCB EASY สำหรับนิติบุคคล

 

 

1. เลือกเมนู “ไปยังโปรไฟล์ธุรกิจ”

 

 

 

2. เลือกเมนู "ธุรกรรมเพื่อธุรกิจ"

 

 

 

3. เลือกธุรกรรมที่ท่านต้องการ