ลงทุนหลากหลายบลจ. ชั้นนำ ได้แล้ววันนี้ บนแอป SCB EASY

คัดสรรกองทุนเด่นจากหลากหลายบลจ. ทั้ง SCBAM และบลจ.ชั้นนำอื่นๆ โดยผู้เชี่ยวชาญการลงทุนของ SCB เลือกกองทุนพื้นฐานดี ผลการดำเนินงานเด่น ให้เลือกลงทุนเพื่อตอบโจทย์ทุกเป้าหมายการลงทุน และสร้างโอกาสรับผลตอบแทน สามารถเปิดบัญชี และเริ่มลงทุนได้ด้วยตัวเองง่ายๆ ครบ จบ ที่แอป SCB EASY

ขั้นตอนการเปิดบัญชีกองทุนบนแอป SCB EASY

1. สำหรับลูกค้าใหม่ ที่ไม่เคยมีบัญชีกองทุนบนแอป SCB EASY

 

2. สำหรับลูกค้าที่มีบัญชีกองทุนบนแอป SCB EASY อยู่แล้ว และต้องการเปิดบัญชีซื้อ/ขายกองทุนบลจ.อื่น (Omnibus Account)

 

ขั้นตอนการซื้อกองทุนบนแอป SCB EASY

ผู้ลงทุนสามารถเลือกซื้อ/ขายกองทุนจากหลากหลายบลจ.ชั้นนำ ครบจบ ที่แอป SCB EASY ง่ายๆ ได้เอง