วิธีซื้อประกันการเดินทาง

 


 

 

 

1. เลือกเมนู ผลิตภัณฑ์ประกัน บนแอป SCB EASY

 

 

 

2. เลือก ประกันการเดินทาง

 

 

 

3. เลือกประเทศปลายทาง วันที่ต้องการความคุ้มครอง และกดปุ่ม คำนวณเบี้ยประกันภัย

 

 

 

4. เลือกแบบแผนประกันที่ต้องการ

 

 

 

5. ดูรายละเอียดความคุ้มครองแล้วกดปุ่ม ซื้อออนไลน์

 

 

 

6. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและกดปุ่ม ยืนยันข้อมูล

 

 

 

7. กรอกรหัสผู้แนะนำประกันและส่วนลด (ถ้ามี) และกดปุ่ม ชำระเงิน