วิธีซื้อประกันสะสมทรัพย์


1. เลือกเมนู ผลิตภัณฑ์ประกัน บนแอป SCB EASY

2. เลือก ประกันสะสมทรัพย์

3. เลือก คำนวณเบี้ยประกัน

4. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและกดปุ่ม คำนวณเบี้ยประกัน

5. ตรวจสอบรายละเอียด แล้วกดปุ่ม ต่อไป

6. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและกดปุ่ม ต่อไป

7. ตอบคำถามให้ครบถ้วนและกดปุ่ม ต่อไป

8. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและกดปุ่ม ต่อไป

9. ยืนยันตัวตน

10. ตรวจสอบคำสั่งซื้อ กรอกรหัสผู้แนะนำประกันและส่วนลด (ถ้ามี) และกดปุ่ม ต่อไป เพื่อชำระเงิน