วิธีซื้อประกันสุขภาพ


1. เลือกเมนู ผลิตภัณฑ์ประกัน บนแอป SCB EASY

2. เลือก ประกันสุขภาพ

3. ดูรายละเอียดแบบแผนประกันที่ต้องการ แล้วกดปุ่ม ซื้อออนไลน์

4. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและกดปุ่ม คำนวณเบี้ยประกัน

5. เลือกทุนประกันที่ต้องการ แล้วกด เลือกแผนนี้

6. เลือกเพิ่มแพ็กเสริมได้ตามความต้องการ แล้วเลือก ต่อไป

7. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและกดปุ่ม ต่อไป

8. ตอบคำถามให้ครบถ้วน และกดปุ่ม ต่อไป

9. ทำการยืนยันตัวตนตามขั้นตอน

10. ตรวจสอบคำสั่งซื้อ กรอกรหัสผู้แนะนำประกันและส่วนลด (ถ้ามี) และกดปุ่ม ต่อไป เพื่อชำระเงิน