วิธีซื้อประกันโรคร้ายแรง


1. เลือกเมนู ผลิตภัณฑ์ประกัน บนแอป SCB EASY

2. เลือก ประกันโรคร้ายแรง

3.เลือกประเภทประกันที่ต้องการ

4. ดูรายละเอียดแบบแผนประกันที่ต้องการ แล้วกดปุ่ม ซื้อออนไลน์

5. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและกดปุ่ม คำนวณเบี้ยประกัน

6. เลือกทุนประกันที่ต้องการ โดยกดเลือกแผนนี้ และกด ต่อไป

7. ตรวจสอบรายละเอียดความคุ้มครองและราคาเบี้ย แล้วกดปุ่ม ต่อไป

8. ตอบคำถามสุขภาพให้ครบถ้วน แล้วกดปุ่ม ต่อไป

9. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและกดปุ่ม ต่อไป

10. ทำการยืนยันตัวตนตามขั้นตอน

11. ตรวจสอบคำสั่งซื้อ กรอกรหัสผู้แนะนำประกันและส่วนลด (ถ้ามี) และกดปุ่ม ต่อไป เพื่อชำระเงิน