เตรียมความพร้อมสำหรับการยืนยันตัวตนด้วยใบหน้า เมื่อทำธุรกรรมดังต่อไปนี้ผ่านแอป SCB EASY

    1. โอนเงินไปยังบุคคลอื่น ตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไปต่อครั้ง

    2. มูลค่ารวมของธุรกรรมโอนเงินทุก ๆ 200,000 บาท ภายใน 1 วัน

    3. ปรับเพิ่มวงเงินให้โอนได้ตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป

โดยเริ่มการยืนยันตัวตนด้วยใบหน้าสำหรับการทำธุรกรรมดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 4 ก.ค. 66 เป็นต้นไป

ลูกค้าสามารถนำบัตรประชาชนไปอัปเดตข้อมูลของท่านให้เป็นปัจจุบัน และถ่ายรูปใบหน้าได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขาทั่วประเทศ ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

 

Highlight Feature อื่นๆ