สำหรับลูกค้าปัจจุบัน สามารถยืนยันตัวตน ได้ที่ตู้ ATM ที่มีสติ๊กเกอร์ยืนยันตัวตนทั่วประเทศ และไปทำรายการสแกนใบหน้าต่อที่แอป SCB EASY เมื่อต้องการทำธุรกรรมผ่านแอป SCB EASY กรณี

    1. รายการโอนเงิน/เติมเงินตั้งแต่ ตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไปต่อครั้ง

    2. มูลค่ารวมของธุรกรรมโอนเงิน/เติมเงินทุกๆ 200,000 บาท ภายใน 1 วัน

    3. การปรับเพิ่มวงเงินโอน/เติมเงินตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป

 

สังเกต Sticker ยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชนด้านล่างที่ตู้ ATM

 

 

Highlight Feature อื่นๆ