วิธีการแจ้งโอนเงินผิดบัญชี

 

ขั้นตอนที่ 1

เข้าสู่หน้าหลัก SCB Connect เลือกเมนูคุยกับมณี >เลือกช่วยเหลือ

 

 

ขั้นตอนที่ 2

เลือก “แจ้งโอนเงินผิดบัญชี”

 

ขั้นตอนที่ 3

เลือก “โอนเข้าเลขที่บัญชีธนาคาร”

*กรณีโอนเงินเข้าหมายเลขพร้อมเพย์ สามารถเลือกเมนู “โอนเข้าหมายเลขพร้อมเพย์” เพื่อแจ้งเรื่องกับเจ้าหน้าที่ Live Agent

 

ขั้นตอนที่ 4

ตรวจสอบข้อมูลที่ต้องใช้เพื่อแจ้งเรื่องโอนเงินผิดบัญชี จากนั้น กดปุ่ม “เริ่มทำรายการ”

กรณีโอนเงินผิดบัญชีเข้า “เลขที่บัญชีธนาคาร” SCB – SCB

 

 

ขั้นตอนที่ 1

เลือกยืนยันตัวตนด้วยแอป SCB EASY หรือ OTP

 

ขั้นตอนที่ 2

เลือก “โอนเงิน SCB ไปยัง SCB” โดยดูจากยอดเงินที่โอนผิด

 

 

 

ขั้นตอนที่ 3

กรอกข้อมูลรายการที่ต้องการแจ้งโอนเงินผิดบัญชี คลิก เพื่อดูวิธีการตรวจสอบเลขที่บัญชีปลายทาง

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนที่ 4

ตรวจสอบความถูกต้อง > กดยืนยัน

 

ขั้นตอนที่ 5

รับข้อความแจ้งเตือนแจ้งรับเรื่องสำเร็จ

กรณีโอนเงินผิดบัญชีเข้า “เลขที่บัญชีธนาคาร” SCB ไปยัง ธนาคารอื่น

 

 

ขั้นตอนที่ 1

เลือกยืนยันตัวตนด้วยแอป SCB EASY หรือ OTP

 

ขั้นตอนที่ 2

เลือก “โอนเงินผิด SCB ไปยังธนาคารอื่น”

 

 

 

ขั้นตอนที่ 3

ตรวจสอบเอกสารที่ต้องใช้ > เลือกเอกสารครบถ้วน แล้วกดยืนยัน

 

 

 

 

ขั้นตอนที่ 4

ตรวจสอบเอกสารที่ต้องใช้ > เลือกเอกสารครบถ้วน แล้วกดยืนยัน

 

ขั้นตอนที่ 5

อัปโหลดเอกสารเพื่อใช้ตรวจสอบรายการ

 

ขั้นตอนที่ 6

ตรวจสอบความถูกต้อง > กดยืนยัน

 

 

 

 

ขั้นตอนที่ 7

รับข้อความแจ้งเตือนแจ้งรับเรื่องสำเร็จ