ตรวจสอบเลขที่บัญชีปลายทาง

 

ขั้นตอนที่ 1

เข้าสู่หน้าหลักแอป SCB EASY

 

ขั้นตอนที่ 2

เลือกเมนู “โอนเงิน”

 

ขั้นตอนที่ 3

กรอกรหัส PIN เพื่อเข้าใช้งานแอป

 

ขั้นตอนที่ 4

เลือกบัญชี จากนั้นเลือกแถบประวัติ ระบบจะแสดงข้อมูลบัญชีปลายทางผู้รับโอน

หมายเหตุ : กรณีพบว่าแอป SCB EASY แสดงข้อมูลเลขที่บัญชีบางส่วน สามารถปิดการตั้งค่า “การแสดงเลขที่บัญชีบางส่วน” เพื่อให้แอปแสดงเลขที่บัญชีทั้งหมดได้ ตามขั้นตอนต่อไปนี้

 

ปิดการตั้งค่า “แสดงเลขที่บัญชีบางส่วน”

 

 

ขั้นตอนที่ 1

เข้าสู่หน้าหลักแอป SCB EASY เลือก “เมนูอื่น ๆ”

 

ขั้นตอนที่ 2

เลือก “การตั้งค่า”

 

 

 

ขั้นตอนที่ 3

ปิดการตั้งค่า “แสดงเลขที่บัญชีบางส่วน”