เบิกถอนเงินสด

  • ไม่สามารถกดเงินสดในประเทศไทยได้

  • ค่าธรรมเนียมการกดเงินสดที่ ต่างประเทศ 100 บาท ต่อครั้ง (และอาจมีค่าธรรมเนียมที่ผู้ให้บริการปลายทางเรียกเก็บเพิ่มเติม)
    - ยกเว้น ค่าธรรมเนียมการกดเงินสด 100 บาท ตั้งแต่วันที่ 17 ส.ค. 62 – 30 มิ.ย. 66

  • วงเงินการกดเงินสดสูงสุด 100,000 บาทต่อวัน