• การตั้งค่าบัตรพลาเน็ต เอสซีบี เพื่อใช้ธุรกรรม Online ด้วยตัวท่านเองผ่าน แอป SCB EASY

  • ตั้งค่าที่แอป

 

การตั้งค่าบัตรพลาเน็ต เอสซีบี

เพื่อใช้งานธุรกรรม Online ด้วยตัวท่านเองผ่านแอป SCB EASY

            เพื่อยกระดับความปลอดภัยในการทำธุรกรรมผ่านบัตรเติมเงินของท่าน ตั้งแต่วันที่ 19 ก.พ. 2565 เป็นต้นไป SCB ได้พัฒนาระบบให้ท่านสามารถตั้งค่าการใช้งานเพื่อชำระค่าสินค้า/บริการออนไลน์ได้ง่ายๆ ด้วยตัวเอง โดยธนาคารจะกำหนดค่าเริ่มต้นเป็น “ปิดการใช้งานการชำระเงินค่าสินค้า/บริการออนไลน์ร้านค้าต่างประเทศ” หากท่านประสงค์จะเปิดใช้งานสามารถกำหนดค่าด้วยตนเอง ผ่านแอป SCB EASY ดังนี้

  1. เลือก ”บัญชีของฉัน”
  2. เลือก “บัตรเติมเงินของฉัน”
  3. เลือกบัตรใบที่ต้องการ
  4. เลือก “บริการอื่นๆ
  5. เลือก ระงับหรือปลดระงับชำระสินค้า/บริการออนไลน์ในประเทศ/ต่างประเทศ

หมายเหตุ : กรณีบัตรของท่านตั้งค่าปิดการใช้งานชำระค่าสินค้า/บริการออนไลน์ ร้านค้าในประเทศ จะไม่สามารถทำธุรกรรมโอนเงินออกจากบัตรเข้าบัญชีเงินฝากได้ หากประสงค์จะโอนเงินออกจากบัตร ขอให้ท่านเปิดการใช้งานตามขั้นตอนข้างต้น

ทั้งนี้ บริการดังกล่าวจะใช้งานบน Version 3.52 ขอให้ท่านอัปเดตเวอร์ชันของแอป SCB EASY ก่อนทำรายการ