บริการแจ้งเตือนทุกการใช้จ่ายด้วยบัตรพลาเน็ต เอสซีบี ผ่าน Line SCB ConnectSCB ยกระดับความปลอดภัยในการใช้บัตรพลาเน็ต เอสซีบี ตั้งแต่ 19 ก.พ. 65 เป็นต้นไป ธนาคารจะเพิ่มบริการพิเศษเพื่อแจ้งเตือนทุกการใช้จ่ายด้วยบัตรพลาเน็ต เอสซีบี ของลูกค้าที่สมัครใช้งาน Line SCB Connect โดยอัตโนมัติ เพื่อให้ลุกค้าไม่พลาดการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการใช้งานผ่านบัตรพลาเน็ต เอสซีบี

โดยแจ้งเตือนธุรกรรมของบัตรพลาเน็ต เอสซีบี ที่ทำผ่านช่องทาง ATM/CDM/VTM, ชำระค่าสินค้าผ่านเครื่องรูดบัตร (EDC), การชำระค่าสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น

  • การถอนเงินที่ตู้ ATM ในต่างประเทศ
  • การซื้อสินค้าและบริการ

หมายเหตุ: กรณีลูกค้าไม่ต้องการรับการแจ้งเตือนผ่าน Line SCB Connect สามารถปิดการแจ้งเตือนของบัตรพลาเน็ต เอสซีบี นั้นๆ ซึ่งจะส่งผลให้ไม่ได้รับการแจ้งเตือนของบัญชีและบัตรพลาเน็ต เอสซีบี

การสมัครใช้งาน Line SCB Connect

สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จาก https://scb.co.th/th/personal-banking/digital-banking/scb-connect/how-to-register.html

การเพิ่มบัตรพลาเน็ต เอสซีบี ใน Line SCB Connect


1. เปิด Line SCB Connect และ เลือก “จัดการข้อมูล”


2. เลือก “บัตรเติมเงิน”


3. เลือก “เพิ่มบัตร"


4. กรอกเบอร์โทรศัพท์ และ ใส่ “รหัส OTP"


5.เลือกบัตรที่ต้องการเพื่อรับการแจ้งเตือน

การลบบัตรพลาเน็ต เอสซีบี ใน Line SCB Connect


1. เปิด Line SCB Connect และ เลือก “จัดการข้อมูล”


2. เลือก “บัตรเติมเงิน”


3. เลือก“ยกเลิกการรับข้อมูล"


4. กดยืนยันเมื่อ “ต้องการยกเลิกการรับข้อมูล”ซึ่งการลบบัตร ถือเป็นการยกเลิกการแจ้งเตือนการทำรายการของบัตรพลาเน็ต เอสซีบี

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://scb.co.th หรือ SCB Call Center โทร 02-777-7777