แจ้งยกเว้นการให้คะแนน MPoint สำหรับ ยอดใช้จ่ายการซื้อโฆษณาออนไลน์


บัตรเดบิต SCB M VISA ธนาคารไทยพาณิชย์ ขอแจ้งให้ทราบว่า ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิต SCB M VISA สำหรับการซื้อโฆษณาออนไลน์ (หมวด MCC 7311 เช่น Facebook Ads, Google Ads, TikTok Ads เป็นต้น) จะไม่ถูกนำมาคำนวนเพื่อได้รับคะแนน MPoint

ทั้งนี้การใช้จ่ายร้านค้าอื่นๆ ยังคงได้รับ MPoint ตามเงื่อนไขปกติของทางธนาคาร

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.scb.co.th หรือ SCB Call Center โทร 02-777-7777