เปลี่ยนแปลงวงเงินบัตรเดบิต 3 วงเงิน


SCB ยกระดับความปลอดภัยในการใช้บัตรเดบิต ตั้งแต่ 12 ก.พ. 65 เป็นต้นไป วงเงินในการทำธุรกรรมผ่านบัตรเดบิตของท่านจะถูกแบ่งเป็น 3 วงเงิน ได้แก่ วงเงินถอนเงินสด, วงเงินชำระค่าสินค้าด้วยบัตรพลาสติก และวงเงินชำระค่าสินค้าทางออนไลน์ ท่านสามารถปรับวงเงินได้ด้วยตนเองที่ตู้ ATM/CDM/VTM ของ SCB, แอป SCB EASY, SCB EASY Net และ SCB Call Center สำหรับแอป SCB EASY จะสามารถปรับวงเงินได้ตั้งแต่ 18 ก.พ. 65 เป็นต้นไป

การปรับวงเงินผ่านตู้ ATM


1. เสียบบัตรเดบิตและกดรหัส PIN เข้าใช้งาน จากนั้นเลือก “อื่นๆ”


2. เลือก “อื่นๆ/เปลี่ยนแปลงวงเงิน”


3. เลือก “เปลี่ยนแปลงวงเงิน”


4. เลือกวงเงินที่ต้องการปรับ
“วงเงินถอนเงินสด”
“วงเงินชำระสินค้าด้วยบัตรพลาสติก”
“วงเงินชำระสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์”


5. กำหนดวงเงินโดยการกดตัวเลขจากแป้นพิมพ์ และ เลือก “ถูกต้อง”


6. ตรวจสอบข้อมูล และ เลือก “ยืนยัน”

 

การปรับวงเงินผ่าน SCB EASY App

*การปรับวงเงินบัตรเดบิต 3 วงเงิน สำหรับแอป SCB EASY จะสามารถปรับวงเงินได้ตั้งแต่ 18 ก.พ. 65 เป็นต้นไป และ สามารถใช้งานได้สำหรับแอป SCB EASY Version 3.52 ขึ้นไป


1. เลือกเมนู “บัญชีของฉัน”


2. เลือก “บัตรเดบิตและบัตรเอทีเอ็ม”


3. เลือก บัตรเดบิต ใบที่ต้องการปรับวงเงิน


4. เลือกเมนู “บริการอื่นๆ” และเลือก “เปลี่ยนแปลงวงเงินบัตร


5. เลือกเพิ่ม/ลด
“วงเงินบัตรสำหรับชำระสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์”
“วงเงินบัตรสำหรับชำระสินค้าด้วยบัตรพลาสติก”
“วงเงินบัตรสำหรับถอนเงินสด”
และ กด ”เสร็จ”

 

การปรับวงเงินผ่าน SCB EASY Net (www.scbeasy.com)


1. Log in เข้าใช้งาน SCB EASY Net จากนั้นเลือก “บริการด้านบัตร”, เลือก “บัตรเดบิต” และ เลือก “กำหนดวงเงินบัตรเดบิต”


2. กำหนดวงเงินโดยพิมพ์ตัวเลข
“วงเงินถอนเงินสด”
“วงเงินชำระสินค้าด้วยบัตรพลาสติก”
“วงเงินชำระสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์”
และ เลือก “ถัดไป”


3. ตรวจสอบข้อมูล และ เลือก “ยืนยัน”


4. เลือก “ตกลง” ธุรกรรมเสร็จสิ้น

 

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.scb.co.th หรือ SCB Call Center 02-777-7777