• รายละเอียดการติดต่อ
  • ข้อมูล

รายละเอียดการติดต่อ

เราจะติดต่อคุณกลับภายใน 24 ชั่วโมง ของวันทำการ

*ระบุข้อมูลนี้ กรณีสนใจสมัคร "บัญชีเงินเดือนกับธนาคารไทยพาณิชย์"

เมื่อท่านให้ข้อมูลข้างต้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของธนาคารติดต่อกลับ ท่านรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นของท่านจริง และยินยอมให้ธนาคารเก็บและใช้ข้อมูลข้างต้นในการติดต่อท่าน เพื่อให้คำปรึกษาทางการเงินและนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับบริการหรือผลิตภัณฑ์ของธนาคารที่ท่านอาจจะสนใจ (กรณีท่านเลือกผลิตภัณฑ์บัญชีเงินเดือนกับธนาคารไทยพาณิชย์ เพื่อแจ้งการรับเงินเดือนผ่านบัญชีเงินฝากที่มีอยู่กับธนาคาร ธนาคารจะเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลชื่อ นามสกุล และเลขที่บัญชีเงินฝาก (6 หลักสุดท้าย) เพื่อการตรวจสอบการรับเงินเดือนผ่านบัญชีเงินฝากดังกล่าว) โดยธนาคารจะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลของท่านตาม ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวของธนาคาร

กลับ