ลักษณะบริการ

SCB ให้บริการรับรองความเสี่ยงของธนาคารคู่ค้าในธุรกรรมการค้าต่างประเทศ ผ่าน 2 บริการ 1 ดังนี้
  1. บริการซื้อลดเอกสารภายใต้เลตเตอร์ออฟเครดิตแบบไม่ไล่เบี้ย (SCB Outward Bills Discount without Recourse) และ
  2. บริการยืนยันการชำระเงินตามเลตเตอร์ออฟเครดิต (SCB Letter of Credit Confirmation)
SCB จะรับความเสี่ยงแทนผู้ส่งออก ไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระเงินจากธนาคารผู้ออก L/C (non-payment risk of issuing bank) หรือความเสี่ยงของประเทศที่ตั้งของธนาคารผู้ออก L/C (country risk) ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงทางการเมือง (political risk) จากการที่รัฐบาลของประเทศนั้นจำกัดการเข้าออกของเงินทุน (transfer risk) เป็นต้น ผู้ส่งออกสามารถใช้ 2 บริการนี้เป็นเครื่องมือเพื่อลดความเสี่ยงดังที่กล่าวมาข้างต้นได้
หมายเหตุ:
1 การกำหนด risk premium สำหรับการซื้อลด หรือการกำหนดค่าธรรมเนียมสำหรับยืนยันการชำระเงินตามเลตเตอร์ออฟเครดิต SCB จะพิจารณาจากระดับความเสี่ยงของธนาคารผู้ออก L/C และระดับความเสี่ยงของประเทศที่ตั้งของธนาคาร

จุดเด่นของบริการ

รองรับความเสี่ยงของธนาคารผู้ออก L/C ได้กว่า 800 ธนาคารที่ตั้งอยู่ใน 120 ประเทศทั่วโลก ซึ่งรวมถึงตลาดเกิดใหม่ (emerging countries) ในทุกทวีป 2
สะดวกกับศูนย์ธุรกิจต่างประเทศที่พร้อมให้บริการ ครอบคลุมทั่วประเทศ
หมายเหตุ:
2 ผู้ส่งออกควรตรวจสอบกับ SCB ว่า สามารถให้บริการรองรับความเสี่ยงของธนาคารผู้เปิด L/C และความเสี่ยงของประเทศที่ตั้งของธนาคารผู้เปิด L/C สำหรับเอกสารส่งออกฉบับนั้น ๆ ได้หรือไม่ โดยแจ้งความประสงค์ได้ที่ RM หรือศูนย์ธุรกิจต่างประเทศหรือ trade sales

ประโยชน์ที่ได้รับจากบริการ

ครอบคลุม
สามารถรองรับความเสี่ยงได้ครอบคลุมทุกความหลากหลายของธนาคารและประเทศคู่ค้า
ขยายฐานการค้า
สนับสนุนให้ผู้ส่งออกเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและขยายธุรกิจไปยังประเทศใหม่ ๆ ได้อย่างมั่นใจ
เพิ่มสภาพคล่อง
ช่วยเพิ่มรายได้ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกรรมการค้าต่างประเทศ เช่น การได้รับประโยชน์จากอัตราแลกเปลี่ยน เป็นต้น นอกจากนี้ ผู้ส่งออกจะได้รับเงินเร็วขึ้นเมื่อใช้บริการ SCB Outward Bills Discount without Recourse ที่ช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้กับธุรกิจหลังการส่งออกสินค้า (post-shipment financing)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ช่องทางการติดต่อ

โทรหาเรา

SCB Business Call Center พร้อมให้บริการ วันจันทร์ – วันอาทิตย์ เวลา 08:30 – 19:00 น.

0 2722 2222

ค้นหา SCB

พบกับบริการสาขา ตู้เอทีเอ็มใกล้เคียง หรือสะดวกที่สุด

ค้นหาเรา

ส่งข้อความหาเรา

ส่งข้อความหาเรา หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม

ส่งข้อความ