ลักษณะบริการ

SCB ให้บริการโอนเลตเตอร์ออฟเครดิต (letter of credit transfer) โดยผู้ส่งออกตกลงกับผู้นำเข้าว่าให้ออก L/C ที่มีเงื่อนไขระบุให้สามารถโอนสิทธิการรับประโยชน์ไปยังบุคคลอื่นได้ (transferable L/C) 1 และกำหนดให้ SCB เป็นธนาคารผู้รับแจ้ง L/C และเป็นธนาคารผู้โอน L/C (transferring bank)

ผู้ส่งออกต้องแจ้งรายละเอียดให้ผู้นำเข้าทราบข้อมูลของ SCB เพื่อรับแจ้ง L/C ดังนี้

ชื่อธนาคาร: Siam Commercial Bank Public Company Limited
รหัสธนาคาร (SWIFT CODE): SICOTHBK
SCB จะดำเนินการโอน L/C ตามสิทธิและเงื่อนไขต่าง ๆ ของ L/C ที่ระบุไว้เท่านั้น การแก้ไขสามารถทำได้ตามข้อกำหนดของ UCP 600 ที่อนุญาตให้แก้ไขได้ ดังนี้
  • มูลค่ารวมของ L/C สามารถลดลงได้
  • ราคาสินค้าต่อหน่วยสามารถลดลงได้
  • ระยะเวลาในการยื่นเอกสารส่งออก (presentation period) สามารถลดช่วงเวลาลงได้
  • อายุของ L/C (expiry date) สามารถตัดให้สั้นลงได้
  • วันส่งสินค้าสามารถกำหนดให้เร็วขึ้นได้
  • อัตราร้อยละของวงเงินคุ้มครองภัย (insurance) สามารถเพิ่มขึ้นได้
SCB จะทำหนังสือแจ้งการโอน L/C ถึงผู้รับโอน (second beneficiary) 2 และสลักหลัง L/C ต้นฉบับด้วยว่า L/C ดังกล่าวถูกโอนแล้ว
เมื่อผู้รับโอนสิทธิ (second beneficiary) ส่งออกสินค้าตามการโอน L/C แล้วจะส่งเอกสารมาที่ SCB เพื่อประกบกับเอกสารของผู้ขายเพื่อเรียกเก็บเงินจากธนาคารผู้นำเข้า และเมื่อได้รับเงิน SCB จะทำหน้าที่กระจายเงินตามสัดส่วนของการโอนสิทธินั้น ๆ
หมายเหตุ:
1 การเปิด L/C ประเภทนี้ผู้นำเข้าสินค้าจะทราบอยู่แล้วว่า ผู้ขายหรือผู้รับผลประโยชน์คนแรกอาจจะไม่มีสินค้า หรือไม่ใช่ผู้ผลิตสินค้าที่แท้จริง จึงต้องมีการโอน L/C ให้แก่ผู้รับผลประโยชน์คนที่สองซึ่งเป็นผู้ผลิตหรือผู้ส่งสินค้าที่แท้จริง
2 SCB จะแจ้ง L/C transfer ผ่าน presenting bank ให้แก่ผู้รับโอน (second beneficiary) กรณีผู้รับโอนอยู่ในประเทศไทยนั้น SCB จะแจ้งการโอน L/C โดยตรง

จุดเด่นของบริการ

โอนสิทธิตาม L/C ได้ภายใน 4 ชม. 3 ช่วยให้คุณดำเนินธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว
บริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง และเชื่อถือได้จากเจ้าหน้าที่ชำนาญการ รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (certified documentary credit specialist: CDCS) ที่ให้บริการและพร้อมให้คำแนะนำในทุกขั้นตอนการทำธุรกรรม
รองรับ transferable L/C ที่เปิดมาจากธนาคารผู้นำเข้าจากทุกทวีป ผ่านเครือข่ายธนาคารพันธมิตรทั่วโลก
สะดวกกับศูนย์ธุรกิจต่างประเทศที่พร้อมให้บริการ ครอบคลุมทั่วประเทศ
หมายเหตุ:
3 นับจากเวลาที่ SCB ได้รับใบคำขอใช้บริการและเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องถูกต้องครบถ้วนก่อนเวลา 16.00 น.

ขั้นตอนบริการ

ประโยชน์ที่ได้รับจากบริการ

เพิ่มสภาพคล่อง
ผู้ขายใช้การโอนสิทธิตาม L/C เป็นการยืนยันคำสั่งซื้อและยืนยันการชำระเงินค่าสินค้าให้กับผู้ผลิต ทำให้ไม่ต้องชำระเงินล่วงหน้า และ/หรือ ไม่ต้องใช้วงเงินสินเชื่อในการสั่งผลิตสินค้า
มั่นใจได้รับเงินแน่นอน
เพิ่มความมั่นใจแก่ผู้ผลิตสินค้าว่าจะได้รับชำระค่าสินค้าอย่างแน่นอน หากปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุใน L/C ทุกประการ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ:
เอกสารประกอบคำขอทำธุรกรรม
  • ต้นฉบับ L/C หรือ amendment L/C (ถ้ามี)

ช่องทางการติดต่อ

โทรหาเรา

SCB Business Call Center พร้อมให้บริการ วันจันทร์ – วันอาทิตย์ เวลา 08:30 – 19:00 น.

0 2722 2222

ค้นหา SCB

พบกับบริการสาขา ตู้เอทีเอ็มใกล้เคียง หรือสะดวกที่สุด

ค้นหาเรา

ส่งข้อความหาเรา

ส่งข้อความหาเรา หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม

ส่งข้อความ