ลักษณะบริการ

SCB ให้บริการรับแจ้ง L/C หรือรับแจ้งการแก้ไข L/C เมื่อคู่ค้าตกลงกันว่า ผู้นำเข้าสินค้าจะเปิดหรือแก้ไข L/C ผ่านธนาคารผู้นำเข้าส่งให้กับ SCB ในฐานะเป็นธนาคารผู้รับแจ้ง L/C

ผู้ส่งออกต้องแจ้งรายละเอียดให้ผู้นำเข้าทราบข้อมูลของ SCB เพื่อรับแจ้ง L/C ดังนี้

ชื่อธนาคาร: Siam Commercial Bank Public Company Limited
รหัสธนาคาร (SWIFT CODE): SICOTHBK
เมื่อ SCB ได้รับการแจ้งเปิดหรือแจ้งแก้ไข L/C แล้ว SCB จะทำหน้าที่ตรวจสอบและรับรองความแท้จริงของ L/C และแจ้งให้ผู้ส่งออกทราบเพื่อรับ L/C ไปดำเนินการเกี่ยวกับสินค้าเพื่อส่งออก

จุดเด่นของบริการ

รับแจ้ง L/C ที่เปิดโดยธนาคารต่าง ๆ ครอบคลุมทุกทวีปผ่านเครือข่ายพันธมิตรทั่วโลก
แจ้งให้ผู้ส่งออกทราบผ่านโทรศัพท์ หรืออีเมล ภายใน 3 ชม. 2 หลังจากที่ SCB ได้รับและตรวจสอบความแท้จริงของ L/C แล้ว
สะดวกกับศูนย์ธุรกิจต่างประเทศที่พร้อมให้บริการ ครอบคลุมทั่วประเทศ
หมายเหตุ:
2 นับจากเวลาที่ L/C ส่งมาถึง SCB (รับได้ถึง 17.30 น.)

ขั้นตอนบริการ

ประโยชน์ที่ได้รับจากบริการ

ประหยัด
ไม่ต้องรับ L/C ฉบับจริง SCB จะแจ้ง L/C ผ่านอีเมลให้ผู้ส่งออกทราบทันที 3
ถูกต้อง
SCB มีผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ของ L/C
ปลอดภัย
SCB ช่วยเก็บรักษา L/C ฉบับจริง ลดโอกาสเอกสารเรียกเก็บสูญหาย
รับข้อมูลอัตโนมัติ
ผู้ส่งออกจะได้รับอีเมล trade outstanding report แสดงรายการ L/C ที่ยังไม่ส่งเรียกเก็บเงิน ยอดเรียกเก็บคงเหลือ วันครบกำหนดอายุ L/C พร้อมข้อมูลคู่ค้า 3
สะดวก
ช่วยลดภาระการนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย ที่เกิดจากค่าธรรมเนียมรับแจ้ง L/C 4

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ช่องทางการติดต่อ

โทรหาเรา

SCB Business Call Center พร้อมให้บริการ วันจันทร์ – วันอาทิตย์ เวลา 08:30 – 19:00 น.

0 2722 2222

ค้นหา SCB

พบกับบริการสาขา ตู้เอทีเอ็มใกล้เคียง หรือสะดวกที่สุด

ค้นหาเรา

ส่งข้อความหาเรา

ส่งข้อความหาเรา หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม

ส่งข้อความ