ลักษณะบริการ

 • ธนาคารให้บริการ Digital Banking Platform รูปแบบใหม่ เพื่อยกระดับประสบการณ์การเงินที่ดีให้กับลูกค้าธุรกิจ เน้นการแสดงผลข้อมูลแบบ Visual เพื่อช่วยให้การบริหารเงินสดของลูกค้าเป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายที่สุด
 • อำนวยความสะดวกด้วยการเชื่อมต่อที่ไร้ขอบเขต รองรับการใช้งานได้หลากหลายอุปกรณ์ ทั้งคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต และโทรศัพท์มือถือ( Android, IOS ) รวมถึงสมาร์ตวอทช์
 • ช่วยให้บริษัทสามารถตรวจสอบข้อมูลทางบัญชี ทำรายการโอนเงิน ชำระเงิน และดูรายงานการเรียกเก็บเงิน รวมทั้งรายงานประเภทต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว และมั่นใจด้วยระบบรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานสากล

1. บริการด้านข้อมูลบัญชี

 • สอบถามยอดเงินในบัญชีได้ทั้งสกุลเงินบาท และสกุลต่างประเทศ*
 • ดูรายการเดินบัญชีระหว่างวัน
 • ดูรายการเดินบัญชีย้อนหลัง (สูงสุด 13 เดือน)
 • สามารถดาวน์โหลดรายงานได้หลายรูปแบบ (txt, csv, xls, pdf) เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการบริหารและจัดการด้านการเงินได้อย่างสะดวก

2. บริการโอนเงินและชำระเงิน

 • โอนเงินระหว่างบัญชี และการโอนเงินไปบุคคลที่ 3 ได้แบบทันที และตั้งวันที่ล่วงหน้า (Transfer)
 • โอนเงินเข้าบัญชีคู่ค้าอัตโนมัติ (SCB Supplier Payment)
 • จ่ายเงินเดือนพนักงานอัตโนมัติ (SCB Payroll)
 • โอนเงินในประเทศระหว่างธนาคาร (SCB BAHTNET)
 • โอนเงินพร้อมเพย์ (SCB Business Promptpay)
 • โอนเงินรายย่อยระหว่างธนาคารแบบทันที (ORFT)
 • ชำระค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment)
 • ชำระภาษี (Bill Payment)
 • อื่นๆ

3. บริการข้อมูลรายงาน

 • ข้อมูลรายงานการรับชำระค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment Report)
 • ข้อมูลรายงานการเรียกเก็บเงิน (Local Collect)

4. บริการจัดการข้อมูลส่วนตัวและบัญชี

 • อายัดบัญชี
 • อายัดเช็ค

* อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบ

จุดเด่นของบริการ

ยกระดับประสบการณ์ทางการเงินที่ดียิ่งขึ้น

 • แสดงข้อมูลแบบ Dashboard เพื่อความเข้าใจสถานะทางการเงิน
 • ค้นหารายการธุรกรรมได้ทันทีผ่าน Live Search
 • ดู Statement ย้อนหลังได้ถึง 13 เดือน
 • สร้างเงื่อนไขอนุมัติรายการได้อย่างครอบคลุม
 • ตั้งค่าการใช้งานได้ด้วยตนเอง สบาย ง่าย ทันที และทันใจ
 • ยกระดับการเชื่อมต่อที่ไร้ขอบเขต Anywhere Anytime พร้อมรองรับการใช้งาน ทั้งคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต และโทรศัพท์มือถือ( Android, IOS ) รวมถึงสมาร์ตวอทช์
 • สามารถตั้งค่า SMS หรืออีเมลแจ้งเตือนรายการรออนุมัติกับผู้บริหาร พร้อมส่งถึงผู้รับเงินอัตโนมัติเมื่อเงินเข้าบัญชีแล้ว*
 • ทำรายการ อนุมัติรายการ และเรียกดูยอดเงินคงเหลือได้บนโมบายล์ผ่าน Application SCB Anywhere

ระบบรักษาความปลอดภัยสูงสุดตามมาตรฐานสากล

 • เข้าและถอดรหัสด้วย Secure Sockets Layer (SSL) 256-bit
 • มีระบบ Encryption ข้อมูล รวมถึงระบบ Firewall ป้องกันการโจรกรรมข้อมูล
 • สามารถกำหนดบทบาทในการทำธุรกรรม (Viewer / Maker / Approver / Admin)
 • สามารถใช้ SMS OTP หรือใช้เครื่องสร้างรหัสอัตโนมัติ (Token) ในการเข้าใช้งานระบบและทำการอนุมัติรายการ

ประโยชน์ที่ได้รับจากบริการ

สะดวก

 • ใช้งานง่าย ได้ทุกที่ ทุกเวลา เรียกดูยอดเงินคงเหลือในบัญชีได้ตลอด 24 ชม. ผ่านเว็บไซต์ ทั้งคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต และโทรศัพท์มือถือ( Android, IOS ) รวมถึงสมาร์ตวอทช์

ประหยัดเวลา

 • ทำรายการได้ผ่านคอมพิวเตอร์ หรือ โทรศัพท์มือถือ( Android, IOS)  ไม่ต้องเดินทางมาติดต่อที่ธนาคาร

คล่องตัว

 • สามารถจัดการข้อมูลบริษัทและผู้ใช้งานได้ด้วยตัวเอง*

ปลอดภัย

 • มั่นใจด้วยระบบรักษาความปลอดภัยมาตรฐานสากล
   

* อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบ 

การสมัครใช้บริการ

เงื่อนไขการสมัคร

 • ผู้สมัครต้องเป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลไทย ที่มีเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
 • มีบัญชีเงินฝากกับธนาคารไทยพาณิชย์
 • ผู้ใช้งานระบบต้องมี Email address และเบอร์โทรศัพท์มือถือ

ข้อกำหนดทั่วไปของบริการ

 

 

เอกสารประกอบการสมัครบริการ

นิติบุคคล

นิติบุคคลที่เป็นบริษัทจำกัด บริษัทจำกัดมหาชน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล

 

สมัครด้วย StartBiz ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม สมัครด้วยการกรอกแบบฟอร์มในกระดาษ
 • บัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม
 • ตราประทับของบริษัท
 • สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลอายุไม่เกิน 6 เดือน
 • เอกสารยืนยันตัวตนของมีผู้อำนาจลงนามนิติบุคคล และลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง เช่น บัตรประจำตัวประชาชน
 • ประทับตราประทับของบริษัท, ถ้ามี
 •  

  บุคคลธรรมดาทั้งคนไทยและต่างชาติ
       • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

  หมายเหตุ
       • นิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาที่เป็น NRBA (Non-Resident Baht Account) ไม่สามารถให้บริการได้

   

  กรณีต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ SCB Business Call Center  เวลา  8.30 - 19.00 น.  วันจันทร์ - วันอาทิตย์

  โทร 0 2722 2222

  E-mail address: Contact.BusinessAnywhere@scb.co.th

  ช่องทางการติดต่อ