ลักษณะบริการ

เป็นบริการแจ้งเตือนความเคลื่อนไหวของบัญชีเงินฝากเมื่อมีรายการฝาก ถอน ชำระเงิน หรือโอนเงินเข้า/ออกจากบัญชีที่สมัครใช้บริการ ผ่านช่องทางโทรศัพท์มือถือ (SMS) หรือช่องทางอีเมล โดยมีประเภทของบริการแจ้งเตือน ดังนี้1. แจ้งเตือนมาตรฐาน (Standard Alert)

แจ้งยอดเงินคงเหลือในบัญชี (Balance Alert) เป็นการแจ้งยอดเงินคงเหลือที่ใช้ได้ (Available Balance) ของบัญชีเงินฝากที่สมัครบริการ สามารถเลือกรอบการแจ้งเตือนเป็นรายวัน หรือรายสัปดาห์

- รายวัน: เลือกได้ 1 รอบ ระหว่างรอบ 07.00 น. หรือรอบ 17.00 น.

- รายสัปดาห์: เลือกได้ 1 วัน ต่อสัปดาห์ โดยแจ้งในเวลา 07.00 น. ของวันที่เลือก (การเลือกต้องระบุเป็น วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ หรือ วันอาทิตย์)

แจ้งความเคลื่อนไหวรายการของบัญชีเงินฝาก (Transaction Alert) เป็นการแจ้งรายการเคลื่อนไหวของเงินสด เงินโอน หรือเช็ค ในบัญชีเงินฝากที่สมัครบริการ ทั้ง รายการฝาก-ถอน และโอนเงินเข้า-ออกจากบัญชี

รายการเช็คคืน (Cheque Return Alert) เป็นการแจ้งเตือนรายการเช็คที่ผู้ขอใช้บริการนำฝากเข้าบัญชีที่สมัครบริการแต่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินจากผู้สั่งจ่ายได้

2. แจ้งผลชำระเงินกู้ผ่าน SCB Business Net (Transaction Status Alert)

เป็นการแจ้งเตือนการจ่ายชำระเงินกู้จากบัญชีเงินฝากที่สมัครบริการ เฉพาะผู้ขอใช้บริการที่มีบัญชีเงินกู้กับธนาคารเท่านั้น3. แจ้งเตือนสถานะของการทำรายการล่วงหน้าผ่าน SCB Business Net (Transaction Status Alert)

เป็นการแจ้งสถานะของการทำรายการล่วงหน้าผ่าน SCB Business Net กรณีที่ผู้ขอใช้บริการมีการสร้างรายการชำระเงิน หรือรายการหักบัญชีอัตโนมัติล่วงหน้า4. แจ้งสรุปรายการบริการรับชำระเงิน (SCB Bill Payment Summary Alert)

เป็นการแจ้งสรุปยอดเงิน และจำนวนรายการของบริการรับชำระค่าสินค้าและบริการ (SCB Bill Payment) ที่นำเข้าบัญชีที่สมัครบริการ

จุดเด่นของบริการ

แจ้งเตือนทุกความเคลื่อนไหวของบัญชี ทั้งรายการรับ จ่าย และการทำรายการล่วงหน้า ผ่าน SMS และอีเมล
ประโยชน์ที่ได้รับจากบริการ

  • เพิ่มความคล่องตัว สามารถบริหารจัดการธุรกิจได้อย่างรวดเร็วและคล่องตัว
  • รู้ทุกความเคลื่อนไหว สะดวก สบาย กับ SMS และ/หรืออีเมล แจ้งรายการเคลื่อนไหว ทราบทันทีเมื่อมีเงินเข้าหรือเงินออกจากบัญชี และทราบยอดเงินคงเหลือที่ใช้ได้ของบัญชีที่สมัครบริการ ส่งตรงไปยังโทรศัพท์มือถือ และ/หรือ E-mail address ที่ลงทะเบียนไว

ช่องทางการติดต่อ

โทรหาเรา

SCB พร้อมให้บริการคุณ 24 ชั่วโมงทุกวัน

0 2722 2222

ค้นหา SCB

พบกับบริการสาขา ตู้เอทีเอ็มใกล้เคียง หรือสะดวกที่สุด

ค้นหาเรา

ส่งข้อความหาเรา

ส่งข้อความหาเรา หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม

ส่งข้อความ