ธนาคารขอเรียนให้ท่านทราบว่า ความตกลงระหว่าง ธนาคาร และ บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด (“เดอะมอลล์ กรุ๊ป”) ในการออกผลิตภัณฑ์ SCB M ทุกประเภทร่วมกัน จะครบกำหนดสัญญาในวันที่ 31 มกราคม 2567 และเมื่อถึงกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ผลิตภัณฑ์ SCB M ทุกประเภทจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติเนื่องจากหมดอายุสัญญา ทำให้ไม่สามารถใช้บริการจากบัตร อาทิเช่น ซื้อหรือผ่อนชำระค่าสินค้าและบริการที่ร้านค้าหรือช่องทางออนไลน์, กดเงินสด/โอนเงินหรือบริการอื่นๆ ที่เครื่อง ATM หรือเบิกใช้วงเงินสินเชื่อ เป็นต้น หลังจากวันที่ 31 มกราคม 2567

ผลิตภัณฑ์และบริการของ SCB M ที่จะให้บริการจนถึงวันที่ 31 มกราคม 2567 ได้แก่
 

  • บัตรเครดิต SCB M VISA (LIVE / LUXE / LEGEND)
  • บัตรเดบิต SCB M VISA
  • บัตรกดเงินสด SCB M Speedy Cash
  • บัตรเติมเงิน SCB M VISA (ยกเลิกบริการตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566)
  • สินเชื่อบุคคล Speedy Loan
  • บริการชำระเงิน Bill Payment Service ผ่าน M Bill Pay

ผลิตภัณฑ์และบริการของ SCB M ที่จะให้บริการจนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566 ได้แก่
 

  • บัตรเติมเงิน SCB M VISA

ขอแจ้งให้ท่านทราบ ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2567 เป็นต้นไป ธนาคารจะยุติการออกบัตรเครดิต SCB M ใบใหม่ให้กับท่าน กรณีแจ้งขออายัดบัตร / ออกบัตรทดแทน

ตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับการยกเลิกบริการ SCB M บัตรเครดิต และบัตรกดเงินสด

1. ธนาคารจะออกบัตรเครดิต และบัตรกดเงินสดใบใหม่ให้หรือไม่
2. คะแนน M Points ที่คงเหลือในบัตรจะหายไป หรือ ยังคงอยู่ในบัตร
3. สิทธิประโยชน์ต่างๆจะใช้ได้จนถึงเมื่อไหร่
4. หากมียอดผ่อนชำระคงค้างในบัตรเครดิตหรือบัตรกดเงินสดจะทำอย่างไร
5.หากมีการสมัครใช้บริการชำระค่าใช้จ่ายต่างๆ เป็นรายเดือนโดยอัตโนมัติผ่านบัตรเครดิต ไว้จะทำอย่างไรหลังจากที่ได้มีการยกเลิกการให้บริการบัตรแล้ว
6. ค่าธรรมเนียมรายปีที่ชำระไปแล้ว จะมีการคืนให้ลูกค้าหรือไม่
7. หากบัตรหาย / ชำรุด / ถูกโจรกรรม / หมดอายุ จะออกบัตรใบใหม่ให้หรือไม่
8. กรณีมียอดเครดิตคงเหลือในบัตรเครดิต เช่น เงินคืนจากกิจกรรมทางการตลาด และยอดเงินที่ท่านได้ชำระเกินไว้ในวงเงินบัตรเครดิต จะได้รับเงินคืนผ่านช่องทางไหน
9. สามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงบัญชีเพื่อรับค่าธรรมเนียม หรือยอดเครดิตคงเหลือในบัตรคืนได้หรือไม่
10. ในกรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการขอคืนเงิน การแจ้งเปลี่ยนเลขบัญชี การติดตามสถานะคืนเงิน ต้องติดต่อที่ไหน
11. กรณีที่ได้แจ้งทำรายการผ่อนชำระไว้ แผนการผ่อนชำระของลูกค้าบัตรเครดิตและบัตรกดเงินสดจะได้รับผลกระทบหรือไม่

ตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับการยกเลิกบริการ บัตรเดบิต SCB M VISA

1. ธนาคารจะออกบัตรใบใหม่ให้หรือไม่
2. คะแนน M Points ที่คงเหลือในบัตรจะหายไป หรือ ยังคงอยู่ในบัตร
3. สิทธิประโยชน์ต่างๆของบัตรเดบิต SCB M VISA จะใช้ได้จนถึงเมื่อไหร่
4. ค่าธรรมเนียมรายปีที่ชำระไปแล้ว จะมีการคืนลูกค้าหรือไม่
5. หากมีการสมัครใช้บริการชำระค่าใช้จ่ายต่างๆ เป็นรายเดือนโดยอัตโนมัติผ่านบัตรเดบิต ไว้จะทำอย่างไรหลังจากที่ได้มีการยกเลิกการให้บริการบัตรแล้ว

ตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับการยกเลิกบริการ บัตรเติมเงิน SCB M VISA Prepaid

1. เหตุใดถึงยกเลิกให้บริการ
2. สิทธิประโยชน์ของผู้ถือบัตรจะสิ้นสุดเลยหรือไม่
3. เมื่อถึงกำหนดวันที่หยุดให้บริการ คะแนนสะสม M Point จะหายไปหรือไม่
4. ยังสามารถเติมเงินในบัตรเติมเงิน SCB M VISA Prepaid เพื่อใช้ซื้อสินค้าและบริการได้ถึงวันไหน
5. สามารถนำบัตรเติมเงิน SCB M VISA Prepaid ไปใช้ซื้อสินค้าและบริการได้ถึงวันไหน
6. สามารถเอาบัตรเติมเงิน SCB M VISA Prepaid ไปใช้ได้ที่ไหนบ้างเพื่อจะได้ใช้เงินในบัตรให้หมด
7. เมื่อถึงกำหนดวันที่หยุดให้บริการ ถ้านำบัตรไปใช้จะเป็นอย่างไร
8. เมื่อถึงกำหนดวันที่หยุดให้บริการ ถ้ามีเงินคงเหลือค้างอยู่ในบัตรต้องทำอย่างไร
9. กรณีที่ไม่มีเลขที่บัญชีเงินฝากกับธนาคารไทยพาณิชย์ จะขอเงินคืนได้อย่างไร
10. กรณีถ้ามีเงินคงเหลือค้างอยู่ในบัตร จะสามารถขอเงินคืนได้ถึงเมื่อใด ผ่านช่องทางไหน
11. โอนเงินที่คงเหลือในบัตรเติมเงิน SCB M VISA Prepaid เข้าบัญชีเงินฝากของบุคคลอื่นได้หรือไม่
12. ธนาคารมีการออกบัตรหรือผลิตภัณฑ์ทดแทนหรือไม่