ธนาคารไทยพาณิชย์ร่วมกับกองทัพอากาศจัดส่งถุงยังชีพเป็นกำลังใจและบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยในภาคใต้

จากเหตุอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทำให้ประชาชนได้รับเดือดร้อนและทรัพย์สินเสียหายจำนวนมาก ธนาคารไทยพาณิชย์จึงได้ร่วมกับกองทัพอากาศจัดเตรียมถุงยังชีพ จำนวน 2,000 ถุง ภายในบรรจุสิ่งของจำเป็นในชีวิตประจำวัน ได้แก่ ข้าวสาร อาหารสำเร็จรูป น้ำพริก ยา เป็นต้น เพื่อนำไปช่วยเหลือบรรเทาทุกข์เป็นการเร่งด่วนแก่พี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างทันท่วงที โดยมี พลอากาศเอก เดชอุดม คงศรี ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ พลอากาศโท ฐานัตถ์ จันทร์อำไพ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ กองทัพอากาศ คุณอภิพันธ์ เจริญอนุสรณ์ ผู้จัดการใหญ่ คุณอารยา ภู่พานิช รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานกิจกรรมเพื่อสังคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการนักเรียนจ่าอากาศ และทหารกองประจำการ ร่วมกิจกรรม ณ โรงพลศึกษา โรงเรียนจ่าอากาศ

ถุงยังชีพทั้งหมดนี้ได้ถูกลำเลียงขึ้นอากาศยานของกองทัพอากาศ ไปยังกองบิน 56 เพื่อนำส่งให้แก่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) โดยศอ.บต. ได้นำแจกจ่ายถึงมือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามเจตนารมณ์ของธนาคารไทยพาณิชย์ที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสังคมและชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้โครงการ “ช่วยผู้ประสบภัยกับไทยพาณิชย์” เติมพลังให้ยิ้มสู้ด้วย “น้ำใจไทยพาณิชย์”