ธนาคารไทยพาณิชย์ขอแจ้งรายชื่อสาขา SCB ที่ปิดทำการชั่วคราว จากสถานการณ์ COVID-19

 

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

 

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขาเปิดให้บริการตามปกติ


 

 

อย่างไรก็ตาม ลูกค้าประชาชนทุกท่าน สามารถใช้บริการ ณ สาขาอื่นๆ ของธนาคารได้ตามปกติ รวมถึง SCB EASY App ซึ่งมีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย

 

ค้นหาสาขา และตู้ ATM ที่คุณสะดวกใช้บริการได้ที่นี่