• รายละเอียดการติดต่อ
  • ตรวจสอบและยืนยันข้อมูล

รายละเอียดการติดต่อ

เราจะติดต่อคุณกลับภายใน 24 ชั่วโมง ของวันทำการ

คน

เมื่อท่านให้ข้อมูลข้างต้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของธนาคารติดต่อกลับ ท่านรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นของท่านจริงและยินยอมให้ธนาคารเก็บและใช้ข้อมูลข้างต้นในการติดต่อท่านเพื่อให้คำปรึกษาทางการเงินและนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับบริการหรือผลิตภัณฑ์ของธนาคารที่ท่านอาจจะสนใจ โดยธนาคารจะจัดเก็บและใช้ข้อมูลของท่านตาม นโยบายการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลของธนาคาร

กลับ

สิ่งที่คุณสนใจ

SSME-E-transaction 2