ดอกเบี้ย สบายใจดี

ยามคับขันก็สบายใจได้ท่ามกลางดอกเบี้ยต่ำพิเศษ สมัครง่ายๆ ผ่าน SCB EASY App

 

เงินสดพร้อมใช้ ไว้ใช้จ่ายฉุกเฉิน

เงินสดพร้อมใช้ ไว้ใช้จ่ายฉุกเฉินด้วยบัตรกดเงินสด Speedy Cash ดอกเบี้ยต่ำพิเศษสุด 18% ต่อปี เลือกรับดอกเบี้ย 0% นาน 3 รอบบัญชีแรก*

เงินก้อนใหญ่ดอกดี

เงินก้อนใหญ่ดอกดี ตอบโจทย์ทุกความต้องการ ด้วยสินเชื่อส่วนบุคคล Speedy Loan ดอกเบี้ยต่ำพิเศษสุด 14.99% ต่อปี*

 

เงื่อนไขผลิตภัณฑ์และบริการ

เงื่อนไขสินเชื่อบุคคล SPEEDY LOAN

 • ตารางอัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562

 • วงเงินที่ได้รับอนุมัติ (บาท) อัตราดอกเบี้ยต่อปี
  น้อยกว่า 150,000 24.99%
  น้อยกว่า 300,000 ถึง 150,000 20.99%
  ตั้งแต่ 300,000 บาทขึ้นไป 14.99%

 • ลูกค้าที่ได้รับสิทธินี้จะต้องเป็นพนักงานของบริษัทที่รับเงินเดือนผ่านระบบ Payroll ของธนาคารพร้อมทั้งสมัครและใช้บริการตัดบัญชีอัตโนมัติผ่านบัญชีเงินเดือนและคงสภาพเป็นพนักงานบริษัท
 • กรณีผู้กู้สิ้นสภาพการเป็นพนักงานขององค์กร ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม หรือ บริษัทยกเลิกการใช้บัญชีเงินเดือน SCB หรือ ลูกค้าไม่ได้รับเงินเดือนผ่านระบบ Payroll ของธนาคาร ให้ถือว่าสิทธิพิเศษที่พนักงานผู้กู้รายนั้นจะได้รับเป็นอันสิ้นสุดลง ธนาคารมีสิทธิปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยให้เพิ่มขึ้นเป็นอัตราดอกเบี้ยสูงสุด สำหรับสินเชื่อหมุนเวียน Speedy Loan ที่ธนาคารประกาศกำหนด ณ ขณะนี้เท่ากับร้อยละ 28 ต่อปี หรือ ตามประกาศของธนาคาร ณ ช่วงเวลานั้นๆ
 • ธนาคารมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา หรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนดำเนินการเว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้ กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
 • เกณฑ์การอนุมัติสินเชื่อและเงื่อนไขอื่น ๆ ให้เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

 

เงื่อนไขบัตรกดเงินสด SPEEDY CASH

 • ตารางอัตราดอกเบี้ยพิเศษ ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 กรกฎาคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562

  วงเงินที่ได้รับอนุมัติ (บาท) อัตราดอกเบี้ยต่อปี
  3 รอบบัญชีแรก* รอบบัญชี 4 เป็นต้นไป
  น้อยกว่า 150,000 บาท 0% 25%
  ตั้งแต่ 150,000 บาท ขึ้นไป 0% 18%

  (*)- ไม่รวมบริการผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน SCB EASY

 • ลูกค้าที่ได้รับสิทธินี้จะต้องเป็นพนักงานของบริษัทที่รับเงินเดือนผ่านระบบ Payroll ของธนาคารพร้อมทั้งสมัครและใช้บริการตัดบัญชีอัตโนมัติผ่านบัญชีเงินเดือน และคงสภาพเป็นพนักงานบริษัท
 • เลือกรับดอกเบี้ย 0% นาน 3 รอบบัญชีแรก เฉพาะกลุ่มที่รับเงินโอน UCT เท่านั้น ไม่รวมบริการผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน SCB EASY
 • กรณีผู้กู้สิ้นสภาพการเป็นพนักงานขององค์กร ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม หรือ บริษัทยกเลิกการใช้บัญชีเงินเดือน SCB หรือ ลูกค้าไม่ได้รับเงินเดือนผ่านระบบ Payroll ของธนาคาร ให้ถือว่าสิทธิพิเศษที่พนักงานผู้กู้รายนั้นจะได้รับเป็นอันสิ้นสุดลง ธนาคารมีสิทธิปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยให้เพิ่มขึ้นเป็นอัตราดอกเบี้ยสูงสุด สำหรับสินเชื่อหมุนเวียน Speedy Cash ที่ธนาคารประกาศกำหนด ณ ขณะนี้เท่ากับร้อยละ 28 ต่อปี หรือ ตามประกาศของธนาคาร ณ ช่วงเวลานั้นๆ
 • ธนาคารมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา หรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนดำเนินการเว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้ กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
 • เกณฑ์การอนุมัติสินเชื่อและเงื่อนไขอื่นๆ ให้เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

ช่องทางการติดต่อ

ค้นหา SCB

พบกับบริการสาขา ตู้เอทีเอ็มใกล้เคียง หรือสะดวกที่สุด

ค้นหาเรา
 

ส่งข้อความหาเรา

ส่งข้อความหาเรา หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม