สินเชื่อ ดอกดี

ยามคับขันก็สบายใจได้ กับดอกเบี้ยต่ำพิเศษ สมัครง่ายๆ ผ่าน SCB EASY App

 

เงินกู้ก้อนใหญ่ ดอกเบี้ยต่ำ

เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำก้อนใหญ่ ดอกดี ตอบโจทย์ทุกความต้องการ ด้วยสินเชื่อส่วนบุคคล Speedy Loan เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำพิเศษสุด12.99% ต่อปี 

เงินสดพร้อมใช้ ไว้ใช้จ่ายฉุกเฉิน

เงินกู้พร้อมใช้ ไว้ใช้จ่ายฉุกเฉินด้วยบัตรกดเงินสด Speedy Cash ดอกเบี้ยต่ำพิเศษสุด 16% ต่อปี เลือกรับดอกเบี้ย 0% นาน 3 รอบบัญชีแรก*

ดีจัง โอนเงินเข้าบัญชี และแบ่งชำระรายเดือน

บริการดีจัง โอนเงินเข้าบัญชี ช่วยเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้ท่าน โดยเปลี่ยนวงเงินคงเหลือในบัตรเครดิตและบัตรกดเงินสดของท่านเป็นเงินสด แล้วโอนเงินเข้าบัญชี
บริการดีจัง แบ่งชำระรายเดือน ช่วยให้ท่านสนุกกับการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต โดยเปลี่ยนยอดใช้จ่ายสินค้าและบริการจากยอดเต็มจำนวน เป็นการผ่อนชำระแบบรายเดือนเบาๆ

 

เงื่อนไขผลิตภัณฑ์และบริการ

เงื่อนไขสินเชื่อบุคคล SPEEDY LOAN

 • ตารางอัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 – 30 มิถุนายน 2565

 • วงเงินที่ได้รับอนุมัติ (บาท) อัตราดอกเบี้ยต่อปี
  >=500,000 12.99%
  150,000 - 499,999 16.00%
  100,000 - 149,999 18.00%
  50,000 - 99,999 21.00%
  10,000 - 49,999 24.00%


 • ต้องชำระค่างวดโดยวิธี Direct debit เท่านั้น
 • ลูกค้าที่ได้รับสิทธิ์นี้จะต้องเป็นพนักงานของบริษัทที่รับเงินเดือนผ่านระบบ Payroll ของธนาคารพร้อมทั้งสมัครและใช้บริการตัดบัญชีอัตโนมัติผ่านบัญชีเงินเดือนและคงสภาพเป็นพนักงานบริษัท
 • กรณีผู้กู้สิ้นสภาพการเป็นพนักงานขององค์กร ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม หรือ บริษัทยกเลิกการใช้บัญชีเงินเดือน SCB หรือ ลูกค้าไม่ได้รับเงินเดือนผ่านระบบ Payroll ของธนาคาร ให้ถือว่าสิทธิพิเศษที่พนักงานผู้กู้รายนั้นจะได้รับเป็นอันสิ้นสุดลง ธนาคารมีสิทธิ์ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยให้เพิ่มขึ้นเป็นอัตราดอกเบี้ยสูงสุด สำหรับสินเชื่อหมุนเวียน Speedy Loan ที่ธนาคารประกาศกำหนด ณ ขณะนี้เท่ากับร้อยละ 25 ต่อปี หรือ ตามประกาศของธนาคาร ณ ช่วงเวลานั้นๆ
 • ธนาคารมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา หรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนดำเนินการเว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้ กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
 • เกณฑ์การอนุมัติสินเชื่อและเงื่อนไขอื่น ๆ ให้เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

 

สินเชื่อรวมหนี้ผ่อนสบาย

ตอบโจทย์ทุกความต้องการ ด้วยสินเชื่อส่วนบุคคล Speedy Loan เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำพิเศษสุด 10.99% ต่อปี ผ่อนเริ่มต้นหมื่นละ 230 บาท /เดือน*

 • ตารางอัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่  1 เมษายน 2565 – 30 มิถุนายน 2565

 • วงเงินที่ได้รับอนุมัติ (บาท) อัตราดอกเบี้ยต่อปี
  ตั้งแต่ 300,000 บาทขึ้นไป 10.99%
  150,000 -299,999 11.99%
  30,000- 149,000 12.99%
  20,000- 29,999 19.99%

  * กรณีวงเงินกู้ 30,000 บาท อัตราผ่อนเริ่มต้น 690 บาทต่อเดือน ระยะเวลาผ่อนชำระ 60 เดือน คิดเป็นหมื่นละ 230 บาท (คิดเป็นอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ เทียบเท่ากับอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 12.99% ต่อปี (Effective rate)

  **กรณีวงเงินกู้น้อยกว่า 30,000 บาท คิดเป็นอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ เทียบเท่ากับอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 19.99% ต่อปี (Effective rate)


 • ต้องชำระค่างวดโดยวิธี Direct debit เท่านั้น
 • ลูกค้าที่ได้รับสิทธิ์นี้จะต้องเป็นพนักงานของบริษัทที่รับเงินเดือนผ่านระบบ Payroll ของธนาคารพร้อมทั้งสมัครและใช้บริการตัดบัญชีอัตโนมัติผ่านบัญชีเงินเดือนและคงสภาพเป็นพนักงานบริษัท
 • กรณีผู้กู้สิ้นสภาพการเป็นพนักงานขององค์กร ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม หรือ บริษัทยกเลิกการใช้บัญชีเงินเดือน SCB หรือ ลูกค้าไม่ได้รับเงินเดือนผ่านระบบ Payroll ของธนาคาร ให้ถือว่าสิทธิพิเศษที่พนักงานผู้กู้รายนั้นจะได้รับเป็นอันสิ้นสุดลง ธนาคารมีสิทธิ์ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยให้เพิ่มขึ้นเป็นอัตราดอกเบี้ยสูงสุด สำหรับสินเชื่อหมุนเวียน Speedy Loan ที่ธนาคารประกาศกำหนด ณ ขณะนี้เท่ากับร้อยละ 25 ต่อปี หรือ ตามประกาศของธนาคาร ณ ช่วงเวลานั้นๆ
 • ธนาคารมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา หรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนดำเนินการเว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้ กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
 • เกณฑ์การอนุมัติสินเชื่อและเงื่อนไขอื่น ๆ ให้เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

 

เงื่อนไขบัตรกดเงินสด SPEEDY CASH

 • ตารางอัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 – 30 มิถุนายน 2565

 • วงเงินที่ได้รับอนุมัติ (บาท) อัตราดอกเบี้ยต่อปี
  3 รอบบัญชีแรก* รอบบัญชี 4 เป็นต้นไป
  >=300,000 0% 16%
  100,000-299,999 0% 20%
  50,000-99,999 0% 22%
  10,000-49,999 0% 24%


 • ลูกค้าที่ได้รับสิทธิ์นี้จะต้องเป็นพนักงานของบริษัทที่รับเงินเดือนผ่านระบบ Payroll ของธนาคารพร้อมทั้งสมัครและใช้บริการตัดบัญชีอัตโนมัติผ่านบัญชีเงินเดือน และคงสภาพเป็นพนักงานบริษัท
 • รับดอกเบี้ยพิเศษ 0% นาน 3 รอบบัญชีแรก เฉพาะการสมัครผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน SCB EASY
 • ลูกค้าจะได้รับอัตราดอกเบี้ยต่ำ 0% ภายใน 3 รอบบัญชีแรกโดยมีเงื่อนไข ดังนี้
  - ต้องมีการกดใช้เงินภายใน 1 เดือน หลังจากที่ได้รับอนุมัติ
  - ได้รับอัตราดอกเบี้ยต่ำ 0% ภายใน 2 รอบบัญชีแรก
  - รอบบัญชีที่ 3 ต้องมียอดคงค้างตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป และจะต้องไม่ผิดนัดชำระหลังจากนั้นคิดดอกเบี้ยปกติตามวงเงินอนุมัติ
 • กรณีผู้กู้สิ้นสภาพการเป็นพนักงานขององค์กร ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม หรือ บริษัทยกเลิกการใช้บัญชีเงินเดือน SCB หรือ ลูกค้าไม่ได้รับเงินเดือนผ่านระบบ Payroll ของธนาคาร ให้ถือว่าสิทธิพิเศษที่พนักงานผู้กู้รายนั้นจะได้รับเป็นอันสิ้นสุดลง ธนาคารมีสิทธิ์ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยให้เพิ่มขึ้นเป็นอัตราดอกเบี้ยสูงสุด สำหรับสินเชื่อหมุนเวียน Speedy Cash ที่ธนาคารประกาศกำหนด ณ ขณะนี้เท่ากับร้อยละ 25 ต่อปี หรือ ตามประกาศของธนาคาร ณ ช่วงเวลานั้นๆ
 • กรณีผิดนัดชำระดอกเบี้ยจะถูกปรับไปที่อัตราดอกเบี้ยสูงสุด (25 %) โดยคำนวณตั้งแต่วันแรกที่มีการใช้วงเงิน
 • ธนาคารมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา หรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนดำเนินการเว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้ กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
 • เกณฑ์การอนุมัติสินเชื่อและเงื่อนไขอื่นๆ ให้เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

 

 

ดีจัง โอนเงินเข้าบัญชี

สำหรับบัตรเครดิต

ดีจัง โอนเงินเข้าบัญชี

บริการดีจัง โอนเงินเข้าบัญชี ช่วยเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้ท่าน โดยเปลี่ยนวงเงินคงเหลือในบัตรเครดิตของท่านเป็นเงินสด แล้วโอนเงินเข้าบัญชี ให้ท่านเลือกผ่อนชำระได้นานสูงสุดถึง 36 เดือน รับดอกเบี้ยต่ำเพียง 0.74% ต่อเดือน* (แบบคงที่) สำหรับระยะเวลาผ่อนชำระ 4, 6, 8, 10 เดือน หรือ ดอกเบี้ยต่ำเพียง 16% ต่อปี (แบบลดต้นลดดอก) สำหรับระยะเวลาผ่อนชำระ 18, 24, 36 เดือน เมื่อทำรายการผ่านช่องทาง SCB EASY App & SCB EASY NET

**หมายเหตุ: กรณีผู้ถือบัตรมีความประสงค์จะปิดยอดผ่อนชำระต่อเดือนทุกงวดก่อนครบกำหนดระยะเวลาผ่อน ผู้ถือบัตรจะต้องแจ้งให้ธนาคารทราบล่วงหน้าผ่าน SCB Call Center 0 2777 7777 โดยในกรณีดังกล่าว ผู้ถือบัตรจะต้องชำระยอดเบิกถอนเงินสดล่วงหน้าที่คงค้างพร้อมดอกเบี้ยทั้งหมด รวมทั้งค่าธรรมเนียมการเบิกถอนเงินสดล่วงหน้าในอัตราร้อยละ 3 ของยอดเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า และภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 7 ของค่าธรรมเนียมการเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า

 

ดีจัง แบ่งชำระรายเดือน

บริการดีจัง แบ่งชำระรายเดือน ช่วยให้ท่านสนุกกับการใช้จ่าย โดยเปลี่ยนยอดใช้จ่ายสินค้าและบริการจากยอดเต็มจำนวนเป็นการผ่อนชำระแบบรายเดือนเบาๆ สำหรับยอดใช้จ่ายตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไป ด้วยดอกเบี้ยต่ำเพียง 0.74% ต่อเดือน*(แบบคงที่) สำหรับระยะเวลาผ่อนชำระ 4, 6, 9, 10 เดือน หรือ ดอกเบี้ยต่ำเพียง 16% ต่อปี (แบบลดต้นลดดอก) สำหรับระยะเวลาผ่อนชำระ 18, 24, 36 เดือน เมื่อทำรายการผ่านช่องทาง SCB EASY App & SCB EASY NET

สอบถามเพิ่มเติมโทร 0 2777 7777

 

 

สำหรับบัตร Speedy Cash

ดีจัง แบ่งชำระรายเดือน

 1. เพิ่มความคล่องตัวให้ชีวิต ด้วยบริการดีจัง โอนเงินเข้าบัญชี บริการที่ช่วยเปลี่ยนวงเงินบัตรกดเงินสด Speedy Cash คงเหลือของคุณเป็นเงินสดโอนเข้าบัญชีทันที ผ่าน SCB EASY App
 2. รับดอกเบี้ยต่ำเพียง 0.79% ต่อเดือน (แบบคงที่) ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 – 30 มิถุนายน 2565 (เฉพาะช่องทางแอป SCB EASY และการแบ่งชำระแบบรายเดือนเท่านั้น)
 3. เลือกระยะเวลาผ่อนชำระได้ 4, 6, 12, 24 หรือสูงสุด 36 เดือน
 4. ดีจังโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากขั้นต่ำ 1,000 บาทสำหรับระยะเวลาผ่อนชำระ 4 เดือน หรือ ขั้นต่ำ 9,000 บาทสามารถเพิ่มระยะเวลาผ่อนชำระได้สูงสุด 36 เดือน
 5. รับเงินโอนเข้าบัญชีเงินฝาก SCB ทันทีเมื่อทำรายการเสร็จ
 6. กรณีปิดบัญชี Speedy Cash แบบแบ่งชำระรายเดือน ก่อนกำหนด ท่านต้องชำระดอกเบี้ยเพิ่มเติม เท่ากับผลต่างระหว่างดอกเบี้ยที่คำนวณจากอัตราดอกเบี้ยสูงสุด (25%) กับดอกเบี้ยที่ได้ชำระแล้ว โดยเริ่มคิดตั้งแต่วันเบิกใช้สินเชื่อ Speedy Cash แบบแบ่งชำระรายเดือน จนถึงวันปิดบัญชี
 7. สอบถามเพิ่มเติมโทร 0 2777 7777

ช่องทางการติดต่อ

โทรหาเรา

SCB พร้อมให้บริการคุณ 24 ชั่วโมงทุกวัน

0 2777 7777

ค้นหา SCB

พบกับบริการสาขา ตู้เอทีเอ็มใกล้เคียง หรือสะดวกที่สุด

ค้นหาเรา

ส่งข้อความหาเรา

ส่งข้อความหาเรา หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม

ส่งข้อความ