มีตังค์ทันที ไม่ต้องรอสิ้นเดือน

มีตังค์ทันที ไม่ต้องรอสิ้นเดือน

กดเงินจากมีตังค์ เอาเงินเดือน เดือนนี้มาใช้ก่อนได้ง่ายผ่าน SCB EASY App

บริการขอรับค่าจ้างก่อนกำหนดจากเงินเดือนหรือค่าจ้างรายวันที่คุณได้รับเป็นประจำ

ให้คุณ "มีตังค์" ใช้ทันทีไม่ต้องรอถึงวันครบกำหนดจ่ายค่าจ้าง

เงื่อนไขผลิตภัณฑ์และบริการ

เงื่อนไขการขอรับค่าจ้างก่อนกำหนด

  • ค่าจ้างก่อนกำหนดที่ขอรับได้ คำนวณจากค่าจ้างของวันทำงานที่คุณได้ทำมาแล้วในแต่ละเดือนหรือแต่ละรอบการจ่ายค่าจ้าง
  • สามารถขอรับค่าจ้างก่อนกำหนดได้ตั้งแต่วันที่ 8 ของการทำงานให้กับนายจ้างในแต่ละเดือนหรือแต่ละรอบการจ่ายค่าจ้าง จนถึงวันก่อนหน้าวันครบกำหนดจ่ายค่าจ้าง
  • ค่าจ้างก่อนกำหนดที่ขอรับได้ต่อครั้งในแต่ละเดือน ส่วนของลูกจ้างรายเดือน คือ 50% ของยอดเงินเดือนประจำเฉลี่ยเป็นรายวัน (เงินเดือนประจำหารด้วย 30) คูณด้วยจำนวนวันที่คุณได้ทำงานมาแล้วในเดือนที่ทำรายการ หักด้วยค่าจ้างก่อนกำหนดที่คุณได้รับไปแล้วในเดือนนั้น ส่วนของลูกจ้างรายวัน คือ 50% ของยอดเงินค่าจ้างรายวันที่พนักงานได้รับเป็นประจำ คูณด้วยจำนวนวันที่คุณได้ทำงานมาแล้วในเดือนหรือรอบที่ทำรายการ หักด้วยค่าจ้างก่อนกำหนดที่คุณได้รับไปแล้วในเดือนหรือรอบนั้น
  • วงเงินการขอรับค่าจ้างก่อนกำหนดสูงสุดต่อเดือนไม่เกิน 20,000 บาท

การคิดค่าธรรมเนียม

  • กรณีขอรับค่าจ้างก่อนกำหนดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,000 บาท คิดค่าธรรมเนียม 20 บาท ต่อรายการ กรณีขอรับค่าจ้างก่อนกำหนดเป็นจำนวนเงินเกินกว่า 1,000 บาท คิดค่าธรรมเนียม 20 บาท ทุกจำนวนเงิน 1,000 บาท เช่น หากขอรับค่าจ้างก่อนกำหนดเป็นจำนวนเงิน 2,500 บาท จะมีค่าธรรมเนียม 60 บาท
  • ค่าธรรมเนียมจะหักจากบัญชีเงินฝากที่เป็นบัญชีสำหรับรับค่าจ้าง

ช่องทางการติดต่อ

โทรหาเรา

SCB พร้อมให้บริการคุณ 24 ชั่วโมงทุกวัน

0 2777 7777

ค้นหา SCB

พบกับบริการสาขา ตู้เอทีเอ็มใกล้เคียง หรือสะดวกที่สุด

ค้นหาเรา

ส่งข้อความหาเรา

ส่งข้อความหาเรา หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม

ส่งข้อความ