แพ็กเกจรับ-จ่ายเงินเพื่อธุรกิจนำเข้า-ส่งออก

สะดวก

ทำรายการผ่าน SCB Business Net
ศูนย์ธุรกิจต่างประเทศ และสาขาธนาคาร

สมัครใช้บริการได้ตั้งแต่ 16 มีนาคม 2563 - 30 พฤศจิกายน 2566 รับสิทธิตามแพ็กเกจได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

รายละเอียดแพ็กเกจ

บริการรับ-จ่ายเงินต่างประเทศ ค่าธรรมเนียมตามแพ็กเกจ ช่องทางธุรกรรม
บริการเงินโอนต่างประเทศขาออก
(SCB Outward Remittance) *
199 บาท/รายการ
(ปกติ 550 บาท/รายการ)
ทำรายการผ่าน SCB Business Net
บริการเงินโอนต่างประเทศขาเข้า
(SCB Inward Remittance) *
100 บาท/รายการ
(ปกติ 0.25% ของยอดเงิน ขั้นต่ำ 200 บาท สูงสุด 500 บาท)
ทำรายการผ่านศูนย์ธุรกิจต่างประเทศ
* รับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศพิเศษ ดีกว่าอัตราตามประกาศของธนาคาร ณ วันที่ทำรายการ
 • สกุลเงิน USD ดีกว่าอัตราตามประกาศฯ ไม่น้อยกว่า 5 สตางค์/USD
 • สกุลเงินอื่น ๆ ดีกว่าอัตราตามประกาศฯ ไม่น้อยกว่า 8 สตางค์/หน่วยสกุลเงินอื่น ๆ
• เงินโอนต่างประเทศขาออก ใช้อัตราแลกเปลี่ยน T/T ตามตาราง BANK SELLS • เงินโอนต่างประเทศขาเข้า ใช้อัตราแลกเปลี่ยน T/T ตามตาราง BANK BUYS
บริการแจ้งข้อมูลธุรกรรมการค้าต่างประเทศผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (SCB Trade Transaction Notification) ไม่มีค่าธรรมเนียม รับอีเมลที่ส่งจากระบบอัตโนมัติ
บริการซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าธรรมเนียมตามแพ็กเกจ ช่องทางธุรกรรม
บริการซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศทางอิเล็กทรอนิกส์ (SCB FX Online) *
ไม่มีค่าธรรมเนียม ทำรายการผ่าน SCB FX Online หรือศูนย์ธุรกิจต่างประเทศ
บริการยืนยันสัญญาธุรกรรมเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (SCB FX Confirmation online)
สำหรับบริษัทที่มีวงเงิน Forward กับ SCB แล้วเท่านั้น
ไม่มีค่าธรรมเนียม ทำรายการผ่าน SCB Business Net
บริการรับ-จ่ายเงินในประเทศ ค่าธรรมเนียมตามแพ็กเกจ ช่องทางธุรกรรม
บริการโอน/จ่ายเงิน
โอนเงินระหว่างบัญชี SCB
 • โอนเงินระหว่างบัญชีบริษัท (Own Account Transfer)
ฟรี
(ปกติบัญชีข้ามเขตคิด 0.1% ของยอดเงิน ขั้นต่ำ 10 บาท สูงสุด 1,000 บาท)
ทำรายการผ่าน SCB Business Net
 • โอนเงินระหว่างบัญชีบริษัท จากบัญชีเงินตราต่างประเทศ ไปยังบัญชีเงินบาท (SCB FCY Transfer) *
 • โอนเงินไปบัญชีบุคคลอื่น (3rd Party Account Transfer)
 • โอนเงินคู่ค้า (SCB Direct Credit)
ฟรี
(ปกติ [Next Day ในเขต 15 บาท/รายการ • นอกเขต 30 บาท/รายการ] • [Same Day 50 บาท/รายการ])
โอนเงินต่างธนาคาร
โอนเงินผ่านระบบ ITMX เงินเข้าบัญชีทันที (Realtime)
 • ไม่เกิน 20,000 บาท
ฟรี
(ปกติ 25 บาท/รายการ)
 • ตั้งแต่ 20,000.01 - 2,000,000 บาท
ฟรี
(ปกติ 35 บาท/รายการ)
โอนเงินผ่านระบบ SMART Credit เงินเข้าบัญชีวันถัดไป (Next Day)
 • ไม่เกิน 2,000,000 บาท
ฟรี
(ปกติ 12 บาท/รายการ)
โอนเงินผ่านระบบ BAHTNET เงินเข้าบัญชีวันเดียวกัน (Same Day)
 • ไม่กำหนดวงเงินโอนสูงสุด
ฟรี
เฉพาะค่าธรรมเนียมของ SCB (ปกติ SCB เรียกเก็บ 150 บาท/รายการ)
โอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ธุรกิจ
 • ไม่เกิน 100,000 บาท
ฟรี
(ปกติ 10 บาท/รายการ)
 • ตั้งแต่ 100,000.01 - 2,000,000 บาท
ฟรี
(ปกติ 15 บาท/รายการ)
บริการรับเงิน
 • บริการรับฝากเช็คและเงินสด (SCB Local Collect)
ฟรี
ฝากเช็ค SCB ในเขต/ข้ามเขต และฝากเช็คต่างธนาคารเขตเดียวกัน
ยกเว้น เช็คต่างธนาคารข้ามเขต คิด 0.05% ขั้นต่ำ 10 บาท/รายการ
(ปกติ ฝากเช็ค คิด 0.1% ของจำนวนเงินตามหน้าเช็ค ขั้นต่ำ 10 บาท/รายการ)
ฝากเช็ค/เงินสดที่สาขา SCB
บริการอื่น ๆ ค่าธรรมเนียมตามแพ็กเกจ ช่องทางธุรกรรม
บริการสั่งซื้อสมุดเช็ค (SCB iCheque Book) พร้อมส่งไปยังที่อยู่ที่ระบุไว้
7.5 บาท/ฉบับ
+ ฟรี! ค่าส่งไปรษณีย์
(ปกติ เช็ค 15 บาท/ฉบับ และค่าส่งไปรษณีย์ 50 บาท/ครั้ง)
ทำรายการผ่าน SCB Business Net
ข้อกำหนดและเงื่อนไข
 1. สงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าที่เป็นนิติบุคคลไทยที่มีบัญชีเงินฝากกับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) เท่านั้น
 2. สงวนสิทธิ์เฉพาะการทำธุรกรรมตามที่กำหนด ผ่านธนาคารออนไลน์เพื่อธุรกิจ (SCB Business Net) และ/หรือผ่านศูนย์ธุรกิจต่างประเทศของธนาคารเท่านั้น เพื่อรับค่าธรรมเนียม/อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในอัตราพิเศษ
 3. ลูกค้าต้องขอสมัครเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย SCB GLOBAL SOLUTIONS และบริการต่าง ๆ ตามที่กำหนดในคำขอใช้บริการของธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2563 – 30 พฤศจิกายน 2566 ทั้งนี้ ลูกค้าที่ได้รับการอนุมัติจากธนาคาร จะได้รับสิทธิตามรายการส่งเสริมการขายของ SCB GLOBAL SOLUTIONS ตั้งแต่วันที่ธนาคารแจ้งเลขประจำตัวบริษัท (Corporate ID) ให้ผู้ใช้งานของลูกค้า เพื่อใช้บริการต่าง ๆ ผ่านธนาคารออนไลน์เพื่อธุรกิจ (SCB Business Net) และ/หรือผ่านศูนย์ธุรกิจต่างประเทศของธนาคาร (โดยไม่มีผลย้อนหลัง) จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566
 4. สำหรับลูกค้าใหม่ที่ได้รับการอนุมัติจากธนาคาร ธนาคารจะแจ้งเลขประจำตัวบริษัท (Corporate ID) ให้ผู้ใช้งานของลูกค้า เพื่อใช้บริการผ่านธนาคารออนไลน์เพื่อธุรกิจ (SCB Business Net) กรณีลูกค้าที่มีบริการธนาคารออนไลน์เพื่อธุรกิจ (SCB Business Net) อยู่แล้วสามารถสมัครเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย SCB GLOBAL SOLUTIONS ได้ โดยธนาคารจะแจ้งเลขประจำตัวบริษัท (Corporate ID) เลขใหม่ สำหรับใช้บริการ
 5. หลังจากหมดระยะเวลาของรายการส่งเสริมการขาย SCB GLOBAL SOLUTIONS ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการใช้บริการตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมของธนาคาร กรณีที่ลูกค้าทำรายการล่วงหน้า โดยให้วันที่รายการมีผลหลังวันที่ 31 ธันวาคม 2566 รวมถึงรายการที่ลูกค้าทำหลังวันที่ดังกล่าว ลูกค้าจะต้องชำระค่าธรรมเนียมบริการตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมของธนาคาร
 6. กรณีลูกค้าที่ทำรายการธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ ตามรายการส่งเสริมการขาย SCB GLOBAL SOLUTIONS ให้ค่าธรรมเนียม/อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศพิเศษสำหรับบริการโอนเงินต่างประเทศขาเข้า และบริการโอนเงินต่างประเทศขาออกเท่านั้น สำหรับค่าธรรมเนียมทดแทนอัตราแลกเปลี่ยน (Commission in Lieu of Exchange) กรณีตัดจากบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ ไม่รวมอยู่ในรายการส่งเสริมการขาย จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบริการตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมของธนาคาร
 7. กรณีลูกค้าได้รับโอนเงินตราต่างประเทศจากต่างประเทศในช่วงระยะเวลาส่งเสริมการขาย แต่หากลูกค้าทำการขายเงินตราต่างประเทศเพื่อแลกรับเงินบาทกับธนาคารภายหลังจากวันที่สิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย SCB GLOBAL SOLUTIONS (วันที่ 30 ธันวาคม 2566) ลูกค้าจะไม่ได้รับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศพิเศษ และต้องชำระค่าธรรมเนียมบริการตามปกติตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมของธนาคาร
 8. บริการเสริม SCB FX CONFIRMATION ONLINE นี้สำหรับบริษัทที่มีวงเงิน Forward กับธนาคาร แล้วเท่านั้น หากสนใจขอวงเงิน Forward กรุณาติดต่อผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ของท่าน หรือติดต่อ SCB Business Call Center ที่เบอร์ 0 2722 2222
 9. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ยกเลิก แก้ไข เพิ่มเติมรูปแบบ เงื่อนไข ของบริการแพ็กเกจ โดยจะแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน หากมีข้อพิพาท คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สุด
 10. ธนาคารมีสิทธิตรวจสอบข้อมูล ระงับสิทธิตามรายการส่งเสริมการขายของ SCB GLOBAL SOLUTIONS และ/หรือ เรียกเก็บค่าธรรมเนียมบริการที่ลูกค้าใช้บริการไปแล้ว หากธนาคารตรวจพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใด ๆ อันเข้าข่ายผิดกฎหมายหรือมิชอบด้วยกฎหมาย หรือไม่ดำเนินการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้
 11. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ SCB Business Call Center 0 2722 2222

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

สมัครบริการและเอกสารประกอบการสมัคร
 • สมัครผ่าน StartBiz Application ได้ที่สาขา หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ธนาคาร
 • บัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (Passport) ฉบับจริง ของกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท
 • ตราประทับ (ถ้ามี)
กรณีเพิ่มบัญชีกรรมการร่วมใช้งาน
 • หนังสือยินยอมให้หักบัญชีของกรรมการ
 • รายงานการประชุมของบริษัท (ตามรูปแบบของธนาคาร)
 • บัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (Passport) ฉบับจริง ของกรรมการเจ้าของบัญชี

ช่องทางการติดต่อ

โทรหาเรา

SCB Business Call Center พร้อมให้บริการ วันจันทร์ – วันอาทิตย์ เวลา 08:30 – 19:00 น.

0 2722 2222

ค้นหา SCB

พบกับบริการสาขา ตู้เอทีเอ็มใกล้เคียง หรือสะดวกที่สุด

ค้นหาเรา

ส่งข้อความหาเรา

ส่งข้อความหาเรา หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม

ส่งข้อความ