ลักษณะบริการ

SCB ให้บริการเปิดหรือแก้ไขเลตเตอร์ออฟเครดิตประเภทเพิกถอนไม่ได้ (irrevocable credit) ทั้งการสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศ (L/C) หรือในประเทศ (DL/C) ภายใต้วงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติ
ใน L/C จะระบุรายละเอียด ข้อกำหนด และเงื่อนไขต่าง ๆ รวมทั้งเอกสารการค้าตามที่คู่ค้าตกลงกัน และจะส่งให้กับผู้ส่งออกผ่านธนาคารรับแจ้ง L/C
เมื่อผู้ส่งออกปฏิบัติตามเงื่อนไขใน L/C แล้ว จะส่งเอกสารผ่านธนาคารผู้ส่งออก จากนั้น SCB จะตรวจสอบเอกสารตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน L/C
SCB จะแจ้งให้ผู้นำเข้าชำระเงินเพื่อรับเอกสาร หรือพิจารณาว่าจะชำระเงินหรือไม่ในกรณีที่ตรวจพบข้อผิดพลาด (discrepancy) ที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของ L/C

จุดเด่นของบริการ

บริการเปิด L/C ได้รวดเร็วภายใน 4 ชั่วโมง 2 พร้อมรับสำเนา L/C ได้ทันทีหลังเปิด L/C
มั่นใจ L/C ที่ออกโดย SCB ได้รับการยอมรับและมีความน่าเชื่อถือทั้งในประเทศและต่างประเทศ
บริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง และเชื่อถือได้ จากเจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญ รวมทั้งมีผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (certified documentary credit specialist : CDCS) ที่พร้อมให้คำแนะนำในทุกขั้นตอนการทำธุรกรรม
สะดวกกับบริการออนไลน์ สามารถส่งคำขอเปิด L/C ด้วยตนเองผ่าน SCB Trade Net ที่มีมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดได้ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง 3
สะดวกกับศูนย์ธุรกิจต่างประเทศที่พร้อมให้บริการ ครอบคลุมทั่วประเทศ
หมายเหตุ:
2 สำหรับการยื่นแบบคำขอออก L/C และเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องถูกต้องครบถ้วน ภายในเวลา 16.00 น.
3 SCB ให้บริการเปิด L/C เฉพาะวันและเวลาทำการธนาคารเท่านั้น ทั้งนี้ ผู้นำเข้าสามารถส่งคำขอเปิด L/C ผ่านระบบออนไลน์เมื่อใดก็ได้ โดยหากส่งคำขอเปิด L/C นอกเวลาทำการ SCB จะเปิด L/C ให้ในวันทำการถัดไป

ขั้นตอนบริการ

ประโยชน์ที่ได้รับจากบริการ

เพิ่มความน่าเชื่อถือ
  • สร้างความมั่นใจให้กับคู่ค้าของคุณโดยการออกเลตเตอร์ออฟเครดิตจากธนาคารที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
  • ผู้ส่งออกเชื่อถือความถูกต้องของ L/C ที่ออกโดย SCB ได้ ช่วยให้มั่นใจว่าจะได้รับชำระเงินแน่นอน
เสริมสภาพคล่อง
ช่วยเพิ่มสภาพคล่องการดำเนินธุรกิจให้คุณ ด้วยการใช้เทอมการชำระเงินใน L/C
ช่วยบริหารการค้า
ช่วยให้ซื้อหรือนำเข้าสินค้าได้ตามกำหนดระยะเวลาที่ต้องการขายหรือการผลิต
ประหยัด
ไม่ต้องส่งเอกสารฉบับจริง เมื่อส่งคำขอเปิด L/C ผ่านช่องทางออนไลน์
รับข้อมูลอัตโนมัติ
ผู้นำเข้าจะได้รับอีเมลสำเนา L/C พร้อมใบเสร็จรับเงิน ทันทีที่ SCB เปิด L/C สำเร็จ 4
สะดวก
ช่วยลดภาระการนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย ที่เกิดจากค่าธรรมเนียมบริการเปิด L/C 5

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ:
เอกสารประกอบคำขอทำธุรกรรม
  • ข้อตกลงการทำธุรกรรม เช่น sales contract, proforma invoice, purchase confirmation, purchase order เป็นต้น

ช่องทางการติดต่อ

โทรหาเรา

SCB Business Call Center พร้อมให้บริการ วันจันทร์ – วันอาทิตย์ เวลา 08:30 – 19:00 น.

0 2722 2222

ค้นหา SCB

พบกับบริการสาขา ตู้เอทีเอ็มใกล้เคียง หรือสะดวกที่สุด

ค้นหาเรา

ส่งข้อความหาเรา

ส่งข้อความหาเรา หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม

ส่งข้อความ