ลักษณะบริการ

SCB ให้บริการส่งรายงานผลการทำธุรกรรมการค้าต่างประเทศผ่านอีเมลอัตโนมัติให้ลูกค้าทราบตามรอบการจัดส่งที่ลูกค้าเลือก
อีเมลจะแสดงข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์ อาทิ ยอดภาระคงค้าง ยอดดอกเบี้ยคงค้าง อัตราดอกเบี้ย ข้อมูลประเทศ และข้อมูลธนาคารของคู่ค้า
ลูกค้าสามารถเลือกรูปแบบและเวลาจัดส่งรายงานได้ตามที่ต้องการ ดังนี้
 • รูปแบบรายงาน (แสดงรายงานแต่ละผลิตภัณฑ์ หรือแสดงเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์)
 • ประเภทของข้อมูล (csv, xls, pdf)
 • รอบการจัดส่งรายงาน (รายสัปดาห์, รายเดือน)
ประเภทธุรกรรมที่แสดงในรายงาน
IMPORT
 • L/C Issuance / DL/C Issuance
 • Import Bills under L/C
 • Import Bills for Collection
 • Trust Receipt
 • Shipping Guarantee / Delivery Order Endorsement
EXPORT
 • L/C Advising / L/C Confirmation
 • Export Bills under L/C
 • Export Bills for Collection
 • Open Account Collection
 • Export Bills Purchase/Discount
 • Packing Credit
REMITTANCE
 • Inward Remittance (on hold transaction)
รูปแบบรายงาน
รายงานตามธุรกรรม
 • DL/C Issuance
 • L/C Issuance
 • Import Bills under L/C
 • Import Bills for Collection
 • Trust Receipt
 • Delivery Order Endorsement
 • Shipping Guarantee
 • L/C Advising
 • L/C Confirmation
 • Export Bills under L/C
 • Export Bills for Collection
 • Open Account Collection
 • Export Bills L/C Purchase/Discount
 • Export Bills for Collection Purchase/Discount
 • DL/C Purchase/Discount
 • Packing Credit
 • Inward Remittance
รายงานตามกลุ่มผลิตภัณฑ์
กลุ่ม L/C เพื่อการนำเข้า
 • DL/C Issuance
 • L/C Issuance
กลุ่มเอกสารสินค้าเข้า
 • Import Bills under L/C
 • Import Bills for Collection
กลุ่มสินเชื่อเพื่อการนำเข้า
 • Trust Receipt
กลุ่มบริการเพื่อการออกสินค้า
 • Shipping Guarantee
 • Delivery Order Endorsement
กลุ่ม L/C เพื่อการส่งออก
 • L/C Advising
 • L/C Confirmation
กลุ่มเอกสารสินค้าออกที่ส่งเรียกเก็บเงิน
 • Export Bills under L/C
 • Export Bills for Collection
 • Open Account Collection
กลุ่มเอกสารสินค้าออกที่มีการรับซื้อ/ซื้อลด
 • Outward Bills Purchase/Discount under L/C
 • Outward Bills Purchase/Discount under B/C
 • Outward Bills Discount without Recourse (L/C)
กลุ่มสินเชื่อเพื่อการส่งออก
 • Packing Credit
กลุ่มเงินโอน
 • Inward Remittance

จุดเด่นของบริการ

รับข้อมูลรายการธุรกรรมการค้าต่างประเทศที่ครบถ้วน ทั้งรายการที่ใช้วงเงินและไม่ใช้วงเงินสินเชื่อ รวมถึงข้อมูลของคู่ค้า
เลือกรับรายงานได้แบบรายผลิตภัณฑ์ หรือกลุ่มผลิตภัณฑ์
เลือกรับไฟล์ได้หลากหลายรูปแบบตามความต้องการใช้งาน

ประโยชน์ที่ได้รับจากบริการ

เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน
รับข้อมูลรวดเร็ว
 • ช่วยให้ตัดสินใจบริหารกระแสเงินสดของบริษัทได้อย่างถูกต้อง
 • ทราบยอดรายได้สินค้าส่งออก
 • ทราบภาระคงค้างค่าสินค้านำเข้ารวมถึงใช้บริหารการชำระดอกเบี้ยต่าง ๆ
จัดการข้อมูลง่าย
สามารถนำไป reconcile กับข้อมูลบัญชีของบริษัทได้
ช่วยบริหารการค้า
มีข้อมูลประเทศคู่ค้าและธนาคารของคู่ค้า ที่ช่วยให้สามารถพิจารณาบริหารความเสี่ยงในการทำธุรกรรมกับคู่ค้าเหล่านี้ได้

ช่องทางการติดต่อ

โทรหาเรา

SCB Business Call Center พร้อมให้บริการ วันจันทร์ – วันอาทิตย์ เวลา 08:30 – 19:00 น.

0 2722 2222

ค้นหา SCB

พบกับบริการสาขา ตู้เอทีเอ็มใกล้เคียง หรือสะดวกที่สุด

ค้นหาเรา

ส่งข้อความหาเรา

ส่งข้อความหาเรา หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม

ส่งข้อความ