รายละเอียดบริการ

การทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับเงินตราต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายสินค้า/บริการ หรือการลงทุนในต่างประเทศ ผู้ประกอบการต้องเผชิญกับความผันผวนของค่าเงินอยู่เสมอ การบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ประกอบการ เพื่อช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับธุรกิจ และช่วยให้สามารถบริหารจัดการรายได้และต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพและวางแผนทางการเงินได้ดียิ่งขึ้น

เครื่องมือการบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนมี 3 ประเภท

Spot Forward Protection
การซื้อหรือขายเงินสกุลต่างประเทศโดยส่งมอบภายใน 2 วันทำการ จองซื้อหรือขายเงินสกุลต่างประเทศแบบทราบอัตราแลกเปลี่ยนทันที และมีการส่งมอบในอนาคต (มากกว่า 2 วันทำการ) ประกันอัตราแลกเปลี่ยนที่ต้องการซื้อหรือขายเงินสกุลต่างประเทศในระดับที่พอใจ
ข้อดี ข้อดี ข้อดี
สามารถแลกเงินสกุลต่างประเทศได้อย่างสะดวกรวดเร็ว หลากหลายสกุลเงิน ไม่ต้องกังวลว่าอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างรอส่งมอบจะเป็นเช่นไร เพราะจะทราบต้นทุนหรือรายรับได้ทันทีที่จองอัตราแลกเปลี่ยน · สามารถกำหนดราคาซื้อหรือขายเงินสกุลต่างประเทศที่พอใจได้ ซึ่งอาจราคาดีกว่า Spot หรือ Forward
· มีความยืดหยุ่นสูง ลูกค้าสามารถเลือกที่จะใช้สิทธิ์จากประกันอัตราแลกเปลี่ยนหรือไม่ก็ได้
ข้อจำกัด ข้อจำกัด ข้อจำกัด
อาจเป็นการเปิดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนในทิศทางที่ส่งผลเสียต่อลูกค้า เป็นภาระผูกพันที่ลูกค้าต้องปฏิบัติตาม อาจทำให้เสียโอกาสได้รายได้ที่เพิ่มขึ้น หรือต้นทุนที่ลดลง ในกรณีที่จองอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าแล้ว ณ วันครบกำหนด อัตราแลกเปลี่ยนเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่ส่งผลเสียต่อลูกค้า มีค่าธรรมเนียมที่ต้องชำระในวันที่ตกลงทำสัญญา
หมายเหตุ: หมายเหตุ:
ลูกค้าสามารถเลือกวันส่งมอบได้ 3 ลักษณะ คือ ลูกค้าต้องระบุรายละเอียดของการประกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนที่ต้องการ ดังนี้
· Value today ส่งมอบวันเดียวกับวันที่ทำธุรกรรม 1. สกุลเงินที่ต้องการแลก
· Value tomorrow ส่งมอบวันทำการถัดไปจากวันที่ทำธุรกรรม 2. อัตราแลกเปลี่ยนที่ต้องการ
· Value Spot ส่งมอบ 2 วันทำการถัดจากวันที่ทำธุรกรรม 3. จำนวนเงินที่ต้องการทำประกันอัตราแลกเปลี่ยน
4. ระยะเวลาการประกันอัตราแลกเปลี่ยน

ช่องทางการติดต่อ

โทรหาเรา

SCB พร้อมให้บริการคุณ 24 ชั่วโมงทุกวัน

0 2722 2222

ค้นหา SCB

พบกับบริการสาขา ตู้เอทีเอ็มใกล้เคียง หรือสะดวกที่สุด

ค้นหาเรา

ส่งข้อความหาเรา

ส่งข้อความหาเรา หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม

ส่งข้อความ