โอนเงินต่างประเทศ (Outward Remittance)

การสร้าง/จัดการรายการโอนเงินต่างประเทศโดยการหักจากบัญชีผ่านหน้าจอ

สร้างรายการโอนเงินต่างประเทศ
สร้างและอนุมัติคำขอรายการโอนเงินต่างประเทศด้วยตนเอง
International Transfer: Make and Approve Own Transactions (English Version)

การสร้าง/จัดการรายการโอนเงินต่างประเทศโดยการหักจากวงเงินสินเชื่อทรัสต์รีซีท (T/R) ผ่านหน้าจอ

สร้างรายการโอนเงินต่างประเทศ
สร้างและอนุมัติคำขอรายการโอนเงินต่างประเทศด้วยตนเอง

การดาวน์โหลดรายงานการโอนเงินต่างประเทศ

ดาวน์โหลดรายงานเงินโอนต่างประเทศขาออก
International Transfer: Download Reports (English Version)

โอนเงินบัญชีเงินตราต่างประเทศ (FCD Transfer)

การสร้าง/จัดการรายการโอนเงินบัญชีเงินตราต่างประเทศระหว่างบัญชีของบริษัท

โอนเงินบัญชีเงินตราต่างประเทศไปยังบัญชีเงินบาท (FCD to THB)
โอนเงินบัญชีเงินบาทไปยังบัญชีเงินตราต่างประเทศ (THB to FCD)
โอนเงินบัญชีเงินตราต่างประเทศไปยังบัญชีสกุลเงินเดียวกัน (FCD to FCD: Same Currency)
โอนเงินบัญชีเงินตราต่างประเทศไปยังบัญชีต่างสกุลเงิน (FCD to FCD: Cross Currency)
FCD Transfer (FCD to FCD: Cross Currency) (English Version)

การสร้าง/จัดการรายการโอนเงินบัญชีเงินตราต่างประเทศไปยังบัญชีบุคคลอื่น (SCB)

โอนเงินบัญชีเงินตราต่างประเทศไปยังบัญชีสกุลเงินเดียวกัน
โอนเงินบัญชีเงินตราต่างประเทศไปยังบัญชีต่างสกุลเงิน

การดาวน์โหลดรายงานการโอนเงินบัญชีเงินตราต่างประเทศ

ดาวน์โหลดรายงานการโอนเงินบัญชีเงินตราต่างประเทศ