ลักษณะบริการ

บริการจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง หรือผลตอบแทนอื่น ๆ ให้กับพนักงาน โดยบริษัทส่งคำสั่งผ่านธนาคารออนไลน์ SCB Business Net เพื่อดำเนินการนำเงินเข้าบัญชพนักงานแบบอัตโนมัติ

จุดเด่นของบริการ

รับประกันโอนเงินเดือนเข้าบัญชีของพนักงานที่เป็นบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ตรงเวลา ภายใน 6.00 น. (SCB Guarantee-Payroll)* เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

ส่งคำสั่งโอนเงินได้ทุกวันตลอด 24 ชม. ไม่มีวันหยุด

ปลอดภัยด้วยบริการเสริม ตรวจสอบข้อมูลของผู้รับเงิน (SCB Pre-registered Payment)

บริการเสริม บัญชีค้ำประกันการทำงานของพนักงาน (SCB Surety Account)
ประโยชน์ที่ได้รับจากบริการ

สะดวก

  • รับ/ส่งข้อมูลการโอนเงินผ่าน SCB Business Net ได้ทุกวัน 

  • ทำรายการโอนเงินแบบล่วงหน้าได้

  • โอนหลายรายการได้ด้วยการส่งคำสั่งเดียว

คุ้มค่า

  • ลดภาระและค่าใช้จ่ายในการจ่ายเงิน

ข้อมูลครบ

  • มีรายงานและข้อมูลรายการโอนเงิน ถูกต้อง ครบถ้วน ทั้งในรูปแบบ pdf และ txt สะดวกในการกระทบยอดทางบัญชี

 

ช่องทางการติดต่อ