ลักษณะบริการ

ธนาคารรับบริหารและจัดการชำระค่าสินค้า ค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ให้กับคู่ค้า หรือผู้รับเงิน ด้วยการออกเช็ค หรือดราฟต์ ตามคำสั่งของบริษัทแบบเร่งด่วน โดยสามารถรับเช็คที่ศูนย์จ่ายเช็คได้ภายใน 2 ชม. สะดวกสำหรับผู้รับเช็คที่อยู่ใกล้กับกรมศุลกากร หรือออกเช็คด่วนเพื่อชำระค่าระวางสินค้า ค่าภาษีอากรให้กับหน่วยงานภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ เช่น การท่าเรือแห่งประเทศไทย การท่าอากาศยาน กรมสรรพากร หรือกรมที่ดิน เป็นต้น

จุดเด่นของบริการ

รับเช็คได้ภายใน 2 ชม. หลังอนุมัติรายการ

มีศูนย์จ่ายเช็คครอบคลุมเขตธุรกิจหลัก

มีรายงานสถานะของเช็ค (เช็คคงค้าง เช็คส่งให้ผู้รับแล้วแต่ยังไม่ขึ้นเงิน และเช็คขึ้นเงินแล้ว) ผ่านธนาคารออนไลน์ SCB Business Net ทุกวัน ตลอด 24 ชม.
ประโยชน์ที่ได้รับจากบริการ

สะดวก ปลดภาระการลงนามสั่งจ่ายเช็คของผู้บริหารและลดกระบวนการจัดเตรียมเช็คและเอกสารของบริษัท

ประหยัด ลดค่าใช้จ่ายในการออกเช็ค และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของบริษัท

ยืดหยุ่น บริษัทสามารถเลือกจ่ายเช็คผ่านศูนย์จ่ายเช็คและเคาน์เตอร์สาขาได้หลายแห่งทั่วประเทศ

รวดเร็ว สามารถตรวจสอบข้อมูลสถานะของเช็ค และนำข้อมูลไปกระทบยอดบัญชีผ่านระบบ SCB Business Net ตลอด 24 ชม.

แม่นยำ ข้อมูลถูกต้องครบถ้วน ส่งมอบให้ผู้รับได้ตรงเวลาที่กำหนด

ปลอดภัย ด้วยมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด

  • Firewall, SSL (Secure Sockets Layer: 256-bit)

  • กำหนดสิทธิในการทำรายการและอนุมัติรายการแบบ Dual Controls (Maker และ Signer)

  • Token: เพิ่มความปลอดภัยด้วยเครื่องสร้างรหัสอัตโนมัติในการอนุมัติรายการสั่งจ่ายเงิน

ช่องทางการติดต่อ

โทรหาเรา

SCB พร้อมให้บริการคุณ 24 ชั่วโมงทุกวัน

0 2722 2222

ค้นหา SCB

พบกับบริการสาขา ตู้เอทีเอ็มใกล้เคียง หรือสะดวกที่สุด

ค้นหาเรา

ส่งข้อความหาเรา

ส่งข้อความหาเรา หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม

ส่งข้อความ