ลักษณะบริการ

ธนาคารให้บริการออกเช็คธนาคาร ดราฟต์ หรือ Corporate Cheque แบบอัตโนมัติให้กับคู่ค้าหรือผู้รับเงิน ตามคำสั่งของบริษัท เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการบริหารการจ่ายเงินค่าสินค้า ค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ พร้อมบริการออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (Withholding Tax Certificate) และใบแจ้งการชำระเงิน (Payment Advice) ให้กับผู้รับเงิน รวมถึงให้บริการเรียกเก็บเอกสารการขอรับเช็ค (ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี หรือใบวางบิล) คืนให้กับบริษัท

จุดเด่นของบริการ

มีศูนย์จ่ายเช็คครอบคลุมเขตธุรกิจหลัก พร้อมบริการสอบถามข้อมูลการรับเช็คล่วงหน้า

มีรายงานสถานะของเช็ค (เช็คคงค้าง เช็คส่งให้ผู้รับแต่ยังไม่ขึ้นเงิน และเช็คขึ้นเงินแล้ว) ผ่านธนาคารออนไลน์ SCB Business Net ทุกวัน ตลอด 24 ชม.

บริการแจ้งการออกเช็คไปยังผู้รับเงินผ่านแฟ็กซ์ อีเมล หรือ SMS
ประโยชน์ที่ได้รับจากบริการ

ลดภาระของผู้บริหาร ลดภาระของผู้บริหารที่ต้องลงนามในเช็คเป็นจำนวนมาก

เพิ่มประสิทธิภาพ ธนาคารเป็นผู้ให้ข้อมูลและตอบคำถามเรื่องการจ่ายเช็คให้กับคู่ค้าแทนบริษัท

รวดเร็ว สามารถตรวจสอบข้อมูลสถานะของเช็ค และนำข้อมูลไปกระทบยอดบัญชีผ่านระบบ SCB Business Net ตลอด 24 ชม.

แม่นยำ ข้อมูลถูกต้องครบถ้วน ส่งมอบให้ผู้รับได้ตรงเวลาที่กำหนด

สะดวก ลดกระบวนการจัดเตรียมเช็คและเอกสารของบริษัท

ยืดหยุ่น บริษัทสามารถเลือกจ่ายเช็คผ่านศูนย์จ่ายเช็ค และเคาน์เตอร์สาขาได้หลายแห่งทั่วประเทศ

ช่องทางการติดต่อ

โทรหาเรา

SCB พร้อมให้บริการคุณ 24 ชั่วโมงทุกวัน

0 2722 2222

ค้นหา SCB

พบกับบริการสาขา ตู้เอทีเอ็มใกล้เคียง หรือสะดวกที่สุด

ค้นหาเรา

ส่งข้อความหาเรา

ส่งข้อความหาเรา หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม

ส่งข้อความ