ลักษณะบริการ

มีตังค์ คือ บริการขอรับค่าจ้างก่อนกำหนดจากเงินเดือนหรือค่าจ้างรายวันที่ได้รับเป็นประจำ โดยบริการเสริมพิเศษนี้จะให้บริการสำหรับบริษัทที่ใช้บริการ SCB Payroll ของธนาคาร เพื่อเป็นสวัสดิการแก่พนักงานในการขอรับค่าจ้างก่อนกำหนดตามวันที่ทำงานจริง โดยบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาพนักงานที่มีคุณสมบัติตามที่บริษัทกำหนดให้เข้าร่วมสวัสดิการ

จุดเด่นของบริการ

สำหรับบริษัท

  • เป็นสวัสดิการให้กับพนักงาน โดยบริษัทไม่มีค่าใช้จ่าย
  • ลดความยุ่งยากในการขอเบิกเงินล่วงหน้าของพนักงาน โดย SCB เป็นผู้ดำเนินการแทน

สำหรับพนักงาน

  • สามารถเข้าถึงเงินค่าจ้างตามวันที่ทำงานจริงได้ทันที เพื่อใช้เป็นแหล่งเงินในกรณีฉุกเฉิน

ประโยชน์ที่ได้รับจากบริการ

สำหรับบริษัท

  • เป็นสิทธิประโยชน์รูปแบบใหม่ให้แก่พนักงาน
  • เพิ่มประสิทธิภาพและแรงจูงใจในการทำงานให้กับบริษัท
  • ช่วยลดอัตราการลาออกของพนักงาน จากปัญหาทางด้านการเงิน
  • ลดความยุ่งยากในการดำเนินการ เพื่อจ่ายเงินเดือนล่วงหน้าให้กับพนักงาน

สำหรับพนักงาน

  • ช่วยลดปัญหาหนี้นอกระบบ และบรรเทาปัญหาหนี้สินครัวเรือน
  • ทำให้ทราบถึงรายรับต่าง ๆ ได้ทันที และมีการบริหารจัดการรายรับได้ดียิ่งขึ้น
  • มีสภาพคล่องทางการเงินมากขึ้น

วิธีการลงทะเบียนใช้งาน สำหรับพนักงานได้รับสิทธิ

ข้อมูลและขั้นตอนการลงทะเบียนบริการมีตังค์
ข้อควรทราบสำหรับพนักงานที่บริษัทให้สิทธิในการใช้บริการ SCB มีตังค์

ช่องทางการติดต่อ

โทรหาเรา

SCB พร้อมให้บริการคุณ 24 ชั่วโมงทุกวัน

0 2722 2222

ค้นหา SCB

พบกับบริการสาขา ตู้เอทีเอ็มใกล้เคียง หรือสะดวกที่สุด

ค้นหาเรา

ส่งข้อความหาเรา

ส่งข้อความหาเรา หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม

ส่งข้อความ