ลักษณะบริการ

ธนาคารเป็นตัวแทนบริษัท ทำหน้าที่รับวางบิลจากคู่ค้าของบริษัท โดย 1. รับเอกสารการวางบิลจากคู่ค้า และตรวจสอบเอกสาร ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดให้ครบถ้วน เช่น ใบสั่งซื้อ เอกสารกำกับภาษี ใบแจ้งหนี้/สินค้า (Invoice) ใบส่งของ หรือใบสำคัญจ่าย (Voucher) 2. มีรายงานแจ้งผลการรับวางบิลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 3. รวบรวมเอกสารใบรับวางบิล เพื่อส่งมอบให้กับบริษัท

จุดเด่นของบริการ

บริการครบวงจรทั้งการรับวางบิล และจ่ายเช็คให้กับคู่ค้าในจุดเดียวกัน

ให้บริการตรงตามเงื่อนไขการรับวางบิลที่บริษัทต้องการ
ประโยชน์ที่ได้รับจากบริการ

  • ลดภาระและขั้นตอนการรับวางบิลของบริษัท

  • ประหยัด สามารถลดต้นทุนในการจัดเตรียมบุคลากร เอกสารต่าง ๆ และสถานที่ในการรับวางบิล

  • สะดวก ได้รับข้อมูลการวางบิลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ สามารถนำไปทำข้อมูลตั้งหนี้และการจ่ายในรอบถัดไป

  • เพิ่มประสิทธิภาพการวางแผนบริหารจัดการเงิน ด้วยการจัดทำข้อมูลการรับวางบิลให้กับบริษัท

ช่องทางการติดต่อ

โทรหาเรา

SCB พร้อมให้บริการคุณ 24 ชั่วโมงทุกวัน

0 2722 2222

ค้นหา SCB

พบกับบริการสาขา ตู้เอทีเอ็มใกล้เคียง หรือสะดวกที่สุด

ค้นหาเรา

ส่งข้อความหาเรา

ส่งข้อความหาเรา หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม

ส่งข้อความ