ลักษณะบริการ

บริษัทเจ้าหนี้การค้า (Biller) สามารถอัพโหลดเอกสารสำหรับการรับชำระเงิน เช่น ใบแจ้งหนี้/ใบลดหนี้ ส่งให้กับบริษัทตัวแทนจำหน่าย (Dealer) ผ่านระบบออนไลน์ของธนาคาร (SCP e-Presentment & P ayment : SCB ePP) เพื่อให้บริษัทตัวแทนจำหน่ายตรวจสอบรายการค่าสินค้าและบริการตามใบแจ้งหนี้ และทำการชำระเงินแบบออนไลน์หรือตั้งเวลาชำระเงินล่วงหน้าได้

 

 

จุดเด่นของบริการ

มีระบบการเข้ารหัสความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานสากลในการทำธุรกรรมการเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

ผู้แทนจำหน่ายสามารถตรวจสอบรายการชำระเงิน สร้างรายการชำระเงิน หรือทำรายการอนุมัติชำระเงิน ผ่านอินเทอร์เน็ตได้จากทุกมุมโลกตลอด 24 ชม.

มีทีมงานสอนการใช้ระบบให้กับบริษัทของลูกค้าที่สมัครใช้บริการ

สามารถติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ เพื่อสอบถามข้อมูลหรือแจ้งปัญหาได้ที่ Client Services โทร 0-2544-1212 (08:30 – 18:30 น.)

ประโยชน์ที่ได้รับจากบริการ

บริษัทผู้รับชำระเงิน (Biller)

  • ลดเวลาและค่าใช้จ่ายในกระบวนการเรียกเก็บและรับชำระค่าสินค้าและบริการ เช่น ค่าใช้จ่ายด้านการรับส่งเอกสาร การเก็บบิล ค่าน้ำมัน เป็นต้น
  • เพิ่มความรวดเร็วในการได้รับเงินสด (Good Fund)
  • ทราบผลการชำระเงินแบบ Real-time สามารถนำไปกระทบยอดลูกหนี้การค้า (A/R) ได้อย่างรวดเร็ว ทำให้คืนวงเงินในการสั่งซื้อสินค้าของลูกค้าได้เร็วขึ้น ซึ่งส่งผลให้บริษัทสามารถเพิ่มยอดขายได้มากขึ้น
  • เพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมความเสี่ยงของขั้นตอนการรับชำระเงิน ลดการสูญหายของเช็ค และลดการผิดพลาดจากการทำงานของพนักงาน

บริษัทผู้ชำระเงิน/ตัวแทนจำหน่าย (Buyer/Dealer)

  • ลดค่าใช้จ่ายในชำระเงิน และเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการชำระเงิน
  • ได้คืนวงเงินเครดิตการสั่งซื้อเร็วขึ้น ทำให้สั่งซื้อสินค้าได้มากยิ่งขึ้น
  • ลดความเสี่ยงของขั้นตอนการชำระเงิน สามารถพิมพ์เอกสารยืนยันการชำระเงินไว้เป็นหลักฐานและระบบจะกำหนดบัญชีต้นทาง ปลายทางเอาไว้ โดยไม่ต้องพิมพ์ข้อมูลบัญชีใหม่
  • สามารถเรียกดูรายการชำระเงินแบบออนไลน์ และดาวน์โหลดรายการชำระเงิน เพื่อนำไปกระทบยอดบัญชีของบริษัทได้สะดวกรวดเร็ว

ช่องทางการติดต่อ

โทรหาเรา

SCB พร้อมให้บริการคุณ 24 ชั่วโมงทุกวัน

0 2722 2222

ค้นหา SCB

พบกับบริการสาขา ตู้เอทีเอ็มใกล้เคียง หรือสะดวกที่สุด

ค้นหาเรา

ส่งข้อความหาเรา

ส่งข้อความหาเรา หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม

ส่งข้อความ