ลักษณะบริการ

อำนวยความสะดวกสำหรับการฝากเงินสด หรือถอนเงินสดจากบัญชี จำนวนมากเป็นประจำ เพื่อให้ธนาคารนำเงินสดมาฝากเข้าบัญชี หรือนำเงินสดที่บริษัทได้มีคำสั่งถอนเงินไปส่งยังบริษัท หรือสาขา หรือสถานที่ที่บริษัทกำหนดตามวันเวลาที่ได้ตกลงกัน

ปลอดภัยด้วยบรรจุภัณฑ์ปิดผนึกพิเศษสำหรับธุรกิจรับ-ส่งทรัพย์สินมีค่า

มีประกันภัยคุ้มครองตัวเงินระหว่างการขนส่ง และกล้องทีวีวงจรปิด (CCTV) บันทึกภาพการตรวจนับเงิน สามารถตรวจสอบได้

จุดเด่นของบริการ

นำเงินเข้าบัญชีให้กับบริษัทภายในสิ้นวันทำการ หรือตามที่ตกลงไว้

บริษัทสามารถส่งเช็คมาพร้อมกับเงินสดเพื่อนำฝากเข้าบัญชีของบริษัทได้

มีเครือข่ายการให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศ

ให้บริการตรงตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด ด้วยบริการอย่างมืออาชีพ
ประโยชน์ที่ได้รับจากบริการ

  • ลดความเสี่ยงในการเก็บรักษาเงินสด ณ สาขาของบริษัท และลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางมายังสาขาธนาคารเพื่อนำฝากหรือเบิกถอน

  • เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารเงินสด และเสริมสภาพคล่อง เพราะเงินจะถูกนำฝากเข้าบัญชีหรือถอนออกจากบัญชีตามกำหนดเวลาที่แน่นอน

  • สะดวกในการตรวจสอบและกระทบยอดบัญชี โดยใช้ข้อมูลจากธนาคาร