ลักษณะบริการ

หลังจากที่บริษัทและผู้ซื้อสินค้าตกลงซื้อขายสินค้าและบริการระหว่างกัน ธนาคารจะกันวงเงินในบัญชีเงินฝากของผู้ซื้อสินค้าหรือผู้ชำระเงินตามรายการคำสั่งที่ได้รับจากบริษัท เพื่อรอการหักบัญชีเมื่อครบกำหนดการชำระเงิน โดยธนาคารจะโอนเงินที่หักบัญชีได้ เข้าบัญชีเงินฝากของบริษัททันที และสรุปผลการหักบัญชีในรูปแบบรายงาน

จุดเด่นของบริการ

เพิ่มประสิทธิภาพให้กับบริษัทในการบริหารเงินสดโดยกันวงเงินของผู้ซื้อในวันที่มีการสั่งซื้อสินค้า และหักเงินจากบัญชีผู้ชำระเงินแบบอัตโนมัติเมื่อผู้ซื้อได้รับสินค้าเรียบร้อย หรือตามวันที่ตกลงชำระเงิน

ระบบกันวงเงินจากลูกค้าทันทีที่มีการสั่งซื้อ จึงลดความเสี่ยงในการผิดนัดชำระจากลูกค้าบริษัท

บริษัทสามารถทราบผลการชำระเงินได้ทันที จึงลดขั้นตอนและประหยัดเวลาในการเรียกเก็บค่าสินค้าและบริการจากลูกค้าและนำเงินเข้าบัญชีธนาคาร

บริษัทสามารถส่งรายการได้ทุกวัน (จันทร์ถึงอาทิตย์)

ประโยชน์ที่ได้รับจากบริการ

สำหรับบริษัท

  • ปลอดภัย    มีการกันวงเงินและหักเงินจากบัญชีผู้ชำระเงินอัตโนมัติ เมื่อผู้ซื้อได้รับสินค้าเรียบร้อย หรือตามวันที่ตกลงชำระเงิน
  • สะดวก     มีช่องทางรับชำระเงินเพิ่มขึ้น สามารถส่งรายการคำสั่งได้ทุกวัน ไม่มีวันหยุด
  • ประหยัด   ลดขั้นตอน ลดเวลาในการทำงาน และลดค่าใช้จ่ายในการเรียกเก็บและรับชำระเงิน

สำหรับผู้ชำระเงิน

  • เพิ่มความปลอดภัยและสะดวกสบายให้แก่ผู้ชำระเงิน
  • ยังคงได้รับดอกเบี้ยเงินฝากจากธนาคารในช่วงการกันวงเงินที่ต้องชำระค่าสินค้า
  • สามารถสั่งซื้อสินค้าล่วงหน้าได้

ช่องทางการติดต่อ

โทรหาเรา

SCB พร้อมให้บริการคุณ 24 ชั่วโมงทุกวัน

0 2722 2222

ค้นหา SCB

พบกับบริการสาขา ตู้เอทีเอ็มใกล้เคียง หรือสะดวกที่สุด

ค้นหาเรา

ส่งข้อความหาเรา

ส่งข้อความหาเรา หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม

ส่งข้อความ